Sokneprest i Ofoten prosti med særskilt tjenestested Ballangen

Ofoten prosti, Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Ofoten prosti består av soknene Evenes, Bjerkvik, Narvik, Ankenes og Skjomen, Ballangen, Kjøpsvik, Drag-Helland, Korsnes, Hamarøy og Sagfjord.  

Ofoten prosti ligger helt nord i Sør-Hålogaland bispedømme. Prostiet omfatter kommunene Evenes, Narvik og Hamarøy. Stortinget har vedtatt omfattende endringer i kommunestrukturen og dette innebærer at det som tidligere var Ballangen kommune ble slått sammen med Narvik og østre del av Tysfjord fra og med 01.01.2020.

Ballangen sokn ligger på sørsiden av Ofotfjorden og har to senter, Ballangen og Kjeldebotn. Det er kort avstand til Narvik og hurtigbåtrute til flyplass på Evenes. E6 er hovedvei gjennom kommunen. Kommunen har et godt tjenestetilbud med god barnehagedekning og gode skoler. Sentrum har et godt utvalg av forretning og private tjenester. Det er et variert næringsgrunnlag med landbruk, oppdrett, kraft og bergverk og det er pendleravstand til Narvik. Kommunen arbeider aktivt med næringsutvikling.

Ballangen har et godt tjenestetilbud med god barnehagedekning og gode skoler. Sentrum har et godt utvalg av forretninger og private tjenester. Det er et variert næringsgrunnlag med landbruk, oppdrett, kraft og bergverk og det er pendleravstand til Narvik. Kommunen arbeider aktivt med næringsutvikling. Det fins et bredt spekter av lag og foreninger for alle aldergrupper innenfor humanitære formål, friluftsliv, idrett, kultur og husflid. Mange har base i friluftshallen hvor det også er en moderne svømmehall. Ny skiarena er etablert og gir muligheter for skitrening fra november til april.

Det er 2007 kirkemedlemmer i Ballangen sokn.
Soknet har to kirker og et kapell. Ballangen kirke fra 1923, Kjeldebotn kirke fra 1956 og Efjord kapell som ligger i et attraktivt hytte og friluftsområde.
Ved Ballangen kirke ligger menighetshuset med lokaler for menighetsarbeid, klubb, møter og undervisning. Her er det tenkt framtidige kontorlokaler.

Kirkekontoret har for tiden kontorplass i det tidligere rådhuset i Ballangen sentrum. De ansatte som har kontor her er sokneprest, diakon, organist og daglig leder i menigheten. I tillegg er det tre kirketjenere i deltidsstillinger samt frivillige klokkere. Det er et ungt, åpent og inkluderende arbeidsmiljø med ukentlige stabsmøter. Fellesrådet er i prosess med å tilsette ny kirkemusiker i Ballangen.

Det jobbes aktivt med diakoni og trosopplæring. Det er barnegruppe i menigheten og en stor og aktiv gruppe av KFUK/KFUM speidere. Menigheten har et sterkt engasjement for ytre misjon med misjonsprosjekt gjennom NMS i Etiopia. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Jevnlige andakter på institusjon
 • Konfirmantarbeid/trosopplæring
 • Sete i menighetsrådet
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
 • Tjeneste i prostiet i henhold til tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner

Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
Praktisk teologisk utdanning
Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk

Personlige egenskaper
 • Vi søker etter en engasjert sokneprest med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner til allsidig prestetjeneste i et interessant og variert område
 • Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt
 • For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil
Vi tilbyr
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA
 • Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Bokmål er målform i skole og kirke
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV)

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. Det pågår for tiden prosesser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestested.

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.

Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

 

Visjon: Folkekirka i Sør-Hålogaland – ei åpen dør i tro, håp og kjærlighet

Ofoten prosti består av soknene Ankenes, Ballangen, Bjerkvik, Drag/Helland, Evenes, Hamarøy, Kjøpsvik, Korsnes, Lødingen, Narvik, Sagfjord, Skjomen og Tjeldsund. I prostiet er det nå kirkelige fellesråd i Ballangen, Evenes, Hamarøy, Lødingen, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord. Stortingets vedtak om kommunereformen innebærer at antallet fellesråd blir redusert fra og med 01.12. 2019.

 

Kontaktinformasjon:

Jan Egil Ingebretsen
Prost i Ofoten prosti
 (+47) 959 30 114
 ji863@kirken.no
 
Trine Nordvik Løkås
HR-sjef
 (+47) 992 33 246
 tl447@kirken.no
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusveien 1, 8546 Ballangen
Publisert 2022-06-29
Søknadsfrist 2022-08-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Arbeidsliv

Til vanns, til lands og i lufta med – i Indre Helgeland

Indre Helgeland er et mangfoldig prosti med vill og vakker natur som strekker seg gjennom innlandet fra Saltfjellet i nord til trønderlagsgrensa i sør – den sørligste delen av Nordland.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger