HR-rådgiver ved Nidaros bispedømmekontor

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Liker du saksbehandling? Faglige utfordringer? Og vil ha et team av erfarne og faglig dyktige kollegaer?

Nidaros bispedømmeråd utlyser 100% fast stilling som HR - rådgiver.

Vi jobber blant annet med rekruttering, tilsettinger, veiledning, strategisk HR, arbeidsmiljøutfordringer og fraværsoppfølging. Vi byr på faglige utfordringer på flere HR-områder.

Vi ser etter en person som har erfaring fra og vil arbeide med saksbehandling innen HR-feltet, men som også har kompetanse og erfaring med arbeidsmiljøutfordringer og fraværsoppfølging. Vår seksjon blir brukt som en ressurs inn i små og store, enkle og komplekse saker i hele bispedømmet.

Vårt arbeidsmiljøutvalg trenger en sekretær. Det kan bli din oppgave å forberede saker og følge opp utvalget. Vi samarbeider og gjør hverandre gode i seksjonen. Lederstøtte er derfor en viktig del av vår jobb.

Du må være glad i mennesker og være god til å samarbeide. Vi samarbeider med proster, andre ansatte i administrasjonen, Kirkerådet og andre bispedømmer.

Vi er opptatt av at våre medarbeidere utvikler seg faglig, og det er gode muligheter for både intern og ekstern kompetanseutvikling.

Som arbeidstaker er du opptatt av fremdrift og resultater, og i det ligger det at du har god gjennomføringsevne. Du er selvgående og strukturert. I tillegg er det viktig at dialogen flyter godt skriftlig og muntlig.

Du må ta høyde for at arbeidsoppgavene dine kan endres ved behov.

Som menneske er du imøtekommende og vennlig. Du er engasjert, og du har kunnskaper som tilfører og komplementerer oss.

 

Arbeidsoppgaver
 • Optimalisere prosesser, rutiner og systemer
 • Systembrukerstøtte
 • Bidra inn i partssammensatt arbeid
 • Bidra inn i arbeid med rekruttering
 • Saksbehandling innenfor HR - feltet
 • HR - faglig lederstøtte
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå
 • Relevant erfaring kan erstatte utdanning
 • Forståelse for kirkelig virksomhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Medlemskap i Den norske Kirke
Personlige egenskaper
 • Strukturert og punktlig
 • Evne til utvikling og nyskaping
 • Evne til selvstendig arbeid så vel som samarbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Varierte oppgaver i en hektisk hverdag
 • Trivelig og godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til tariff for Den norske kirke, stillingskode 1434 rådgiver
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Flotte kontorlokaler med attraktiv beliggenhet

 

Bispedømmet ønsker balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å legge til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.

For mer informasjon om Nidaros bispedømme viser vi til vår hjemmeside: www.kirken.no/nidaros.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, andre avtaler og regelverk samt eventuelle endringer i arbeidsoppgaver. Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten selv om de ber om ikke å bli det.


Nidaros bispedømmekontor er felles administrasjon for Nidaros bispedømmeråd, Nidaros biskop og Preses. Kontoret ligger i Erkebispegården i Trondheim. Vi driver en regional kirkelig rådgivnings- og kompetansevirksomhet for menigheter og tilsatte, og er arbeidsgiverorgan for bispedømmets tilsatte prester. Virksomheten er organisert i to seksjoner; Kirke og samfunn og Personal- og administrasjon, til sammen ca. 13 årsverk. I bispedømmet er det 118 sokn, 34 fellesråd og ni prosti. Det forvaltningsmessige ansvar omfatter 126 årsverk og ca. 166 millioner kroner på årsbasis.

 

Kontaktinformasjon:

Tom Elvebakk
personalsjef
 907 93 950
 te663@kirken.no
 
Steinar Skomedal
stiftsdirektør
 928 02 499
 ss859@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kongsgårdsgata 1A, 7013 Trondheim
Publisert 2022-06-24
Søknadsfrist 2022-08-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger