Ungdomsarbeider/Tweensarbeider

Ledig stilling - 50-100% fast stilling som ungdomsarbeider/Tweensarbeider

Askim menighet ønsker å utvikle og bygge tilbud i menigheten for Tweens (10-14 åringer). Ungdomsarbeideren vil få ansvar for å lede utviklingen og oppstart av tilbud i denne aldersgruppen.

 

Askim er siden 1.1.2020 en del av Indre Østfold kirkelige fellesråd, fellesrådene slo seg sammen samtidig med kommunene i vårt område. Askim er den største byen i Indre Østfold med ca. 16.000 innbyggere. Menigheten i Askim er forholdsvis stor både i forhold til antall medlemmer, ansatte og frivillig engasjerte medarbeidere. Teamet av ansatte består av godt skolerte og motiverte medarbeidere, blant annet en soknediakon, tre prester, kantor og to ansatte innenfor trosopplæring / barne- og ungdomsarbeid. Vi har et godt samarbeid med Normisjon Askim, de andre misjonsorganisasjonene, kirkesamfunnene og kommunen. 

 

Askim menighet ønsker å utvikle og bygge tilbud i menigheten for Tweens (10-14 åringer).   Ungdomsarbeideren vil få ansvar for å lede utviklingen og oppstart av tilbud i denne aldersgruppen. Askim menighet er også opptatt av å ha et godt konfirmantarbeid. De siste årene har vi hatt mellom 60-90 konfirmanter årlig.  Ungdomsarbeideren vil ha en sentral rolle i dette arbeidet i tett samarbeide med kapellanen i menigheten. Tilbud til videre opplæring og fordypning i den kristne tro for ungdom etter endt konfirmanttid er også en prioritet sak for menigheten. Askim sokn er hovedarbeidssted, men arbeid i andre sokn kan forekomme. 

 

Sentrale arbeidsoppgaver: 

 • Skape nettverk og ha ansvar for å bygge tweens- og ungdomsarbeid i menigheten 
 • Ledertrening/veiledning for ungdom 
 • Oppgaver innenfor menighetens plan for trosopplæring 
 • Ungdomsarbeideren skal delta i kirkens konfirmantarbeid og ha det administrative ansvaret.   
 • Kommunikasjonsarbeid i tilknytning til stillingen (SoMe/nesttside/invitasjoner) 

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Utdanning innen kirkelig barne- og ungdomsarbeid. 
 • Søkere med annen relevant utdanning kan også tas i betraktning. 
 • Erfaring fra kristent ungdomsarbeid i menighet eller organisasjon. 
 • Erfaring med nettverks- og relasjonsbygging. 
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil gis betydelig vekt i vurderingen. 

 

Vi tilbyr:  

 • Varierte og meningsfylte arbeidsoppgaver i et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø. 
 • Godt kollegafelleskap 
 • Lønn og arbeidsforhold etter gjeldende avtaler på kirkelig sektor. 
 • Medlemskap i KLP pensjonsordning. 

 

Det er helge- og kveldsarbeid i stillingen.  

 

Tiltredelse etter avtale. Fast ansettelse krever medlemskap i Den norske kirke. Prøvetid er 6 måneder. Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved tilsetting.  

 

Kontaktpersoner: sokneprest Magne Torbjørnsen tlf 414 20 766, kapellan Preben Hodt tlf 415 78 974 974 eller faglig leder for avdeling kirkefag Åshild Moen Arnesen tlf. 408 80 948. 

Søknad og CV sendes postmottak@iokf.no Søknadsfrist 8/6 kl. 12.00

Arbeidsgiver Indre Østfold kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkegata 31, 1814 Askim
Publisert 2022-05-16
Søknadsfrist 2022-06-08
Stillingstype 50-100% fast stilling
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Indre Østfold kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger