To spennende stillinger som daglig leder i menighet

Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og by overgripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Om stillingen

I Kirkelig Fellesråd i Oslo er det ledig to faste 100 % stilinger som daglig leder i følgende menigheter:

" Nordstrand og Ljan menigheter
" Klemetsrud og Mortensrud menighet

For mer informasjon om de enkelte menigheter, gå inn på deres nettside.

Vi søker en handlekraftig og samlende leder som skal ha det daglige ansvaret for drift og utvikling av menigheten. Dette innebærer et overordnet ansvar for personell, økonomi, aktivitet og HMS. Daglig leder samarbeider med sokneprest og
menighetsrådsleder om planlegging og gjennomføring av menighetens vedtatte mål og prioriteringer.

Vi ønsker oss en trygg og tydelig leder som kan bygge team og inspirere menighetens ulike profesjoner. og aktivt bidra til godt samarbeid mellom ansatte og frivillige. Daglig leder må ha blikk for helhet og detaljer, og ha evne til langsiktig
planlegging og til å ta ting på sparket.

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver

* Personalledelse
* Økonomiforvaltning og styring
* Daglig leder for menighetsrådets virksomhet
* saksbehandler og sekretær for menighetsrådet
* Koordinering av frivilliges bidrag til menighetens arbeid
* Oppfølging av kirkebygg, kontorer og utleie
* Ansvar for at menigheten er hensiktsmessig og effektivt organisert og at aktivitet og ressursbruk er i samsvar med
gjeldende prioriteringer og budsjettrammer
* Ansvar for at godt samarbeid både internt og eksternt utvikles og videreføres

Kvalifikasjoner

- Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå
- Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende utdanning
- God evne til skriftlig og muntlig framstilling
- Lederutdanning-/erfaring er ønskelig
- Organisasjonserfaring er ønskelig
- Kunnskap om kirkelig virksomhet er ønskelig
- Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

- Ansvarlig
- Handlekraftig
- Endringsvillig
- Kommunikasjonsevner
- Inspirerende
- Helhetstenkende
- Gode samarbeidsevner
- Strukturert med god orden

Særskilte krav

* Medlemskap i Den norske kirke

Vi tilbyr

* Lønn etter avtaleverket for KA
* Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP
* Fleksibel arbeidstid

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling".
Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Vil du dele denne siden?

Bruk denne direktelenken: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/522

 

Kontaktinformasjon:

 

Aslaug Irene Halden Gjerull

Fungerende assisterende kirkeverge
ag538@kirken.no
97719920
 
Trine-Lise Wefald
HR-sjef
97648202
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2022-01-24
Søknadsfrist 2022-02-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 2
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger