Kateket/menighetspedagog 100%

Ås kirkelige fellesråd

Er du glad i å formidle og utforske kirkens tro, kultur og verdier til mennesker i alle aldre – og særskilt til barn og unge? Da søker vi deg! Som kateket har du ansvar for å bygge opp og lede menighetens pedagogiske arbeid blant barn, ungdom og voksne. En viktig oppgave er å undervise konfirmanter og andre unge gjennom menighetens arbeid og trosopplæring.

I Ås er det tre sokn med til sammen fire kirker. Stillingen er knyttet til Nordby menighet. Nordby kirke er snart 200 år og Nordby menighetssenter er lokalisert ved siden av kirken. Du vil bli del av et stabsfellesskap for alle ansatte i Ås fellesrådsområde. Ås med 11.600 innbyggere, Nordby med 7.500 og Kroer med 1.200, og er en av fire kommuner som tilhører Søndre Follo prosti. Fra Ås er det 30 minutter med tog til Oslo.

Staben i Ås består av 2 kateketer, diakon, prostidiakon, 3 kantorer, 3 saksbehandlere, tre prester, prost, tre ungdomsarbeidere, gravplassansatte, renholdere og kirkeverge.
Kateketen vil samarbeide med diakon, kateket og prestene i Ås. Menighetene i Ås har felles trosopplæringsutvalg for trosopplæringsarbeidet og -planer. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Lede menighetens undervisningsarbeid
 • Ansvar for menighetens trosopplæringsplan 0-18 år
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av trosopplæringstiltakene 0-15 år
 • Ansvar for konfirmantundervisningen og organiseringen av dette i fellesskap med øvrige ansatte
 • Babysang
 • Samarbeid med skoler og barnehager
 • Rekruttering av frivillige til trosopplæringstiltak
 • Informasjonsarbeid og markedsføring på nettsider og sosiale media.
 • Bidra til menighetens barne- og ungdomsarbeid
 • Delta i stabens og menighetens felles utvikling og gjøremål
Kvalifikasjoner
 • Utdanning i samsvar med tjenesteordning for kateketer
 • Søkere med annen relevant utdannelse og praksis, vil også bli vurdert.
 • Søkere som mangler formell kompetanse som menighetspedagog kan få mulighet til komplettering.
 • Erfaring med arbeid blant barn og ungdom og et sterkt engasjement i forhold til aldersgruppen
 • Erfaring fra samarbeid med frivillige og har drevet ledertrening for ungdom
 • God på bruk at it-verktøy, nettider og sosiale media
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Åpen, selvstendig og fleksibel
 • Gode evner til å planlegge og gjennomføre arbeid for barn og ungdom
 • Evne til å arbeide målrettet og systematisk både selvstendig og i team
 • Evne til å motivere både deg selv og andre
 • Evne til å formidle evangeliet til ulike aldersgrupper
 • Trives i samarbeid med andre medarbeidere og frivillige
 • Annet
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Tilfredsstillende politiattest i medhold av trossamfunnsloven § 20
 • Kvelds- og helgearbeid må påregnes Søker må disponere egen bil
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor.
 • Et miljø av erfarne og engasjerte kolleger.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Godt og sosialt arbeidsmiljø.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, pliktig medlemskap i KLP med 2% trekk i brutto lønn
 • De ansatte har kontorfellesskap på kirkekontoret i Ås sentrum, i tillegg har fellesrådet også kontorer i menighetssenteret på Nordby.

 

Kontaktinformasjon:

Kristine Thorstvedt
Kirkeverge
 986 09 010
 
Jenny Marie Ågedal
kateket
 920 99 102
Arbeidsgiver Ås kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sagaveien 3, 1430 Ås
Publisert 2022-01-18
Søknadsfrist 2021-02-06
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Ås kirkelige fellesråd

Ås
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger