Sokneprest i Nord-Helgeland prosti med tjenestested Træna og Aldersund

Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

I Petter Dass sine fotefar . . . .

Vår Herre var gavmild da han skapte Nord-Helgeland. Her er det vakkert, skiftende, spennende, utfordrende, mjukt og her er godt å bo!

Det er her - midt i Norge - ute ved havet - vi trenger en prest som tåler vann.

Soknepresten vil ha Træna og Aldersund sokn som sitt særskilte tjenestested og Lurøy sokn vil være nærliggende arbeidsområde. De tre soknene faller geografisk sammen med Lurøy og Træna kommuner. Lurøy sokn har egen sokneprest. Prestene samarbeider om tjenesteuker og ulike arbeidsoppgaver. I Lurøy kommune bor det ca. 2 000 innbyggere, i Træna ca. 450. Bosettingen er spredd på en del større og mindre øysamfunn, samt Lurøy fastland.

Til prostesetet i Sandnessjøen og til Bodø er det hurtigbåtforbindelse. Til Mo i Rana kommer man seg med ferge og en times kjøring med bil. Både i Mo i Rana og i Sandnessjøen er det flyplass med flere daglige avganger både nordover og sørover.

Det er sykehjem på Onøy og på Træna, ellers er det aldersinstitusjoner i flere av kretsene.

Det er til sammen 10 barne- og ungdomsskoler og 7 barnehager i de to kommunene. Kontakten med skoler og barnehager er god, med bl.a. regelmessige kirkebesøk for skoleelevene

Lurøy kommune har to sokn, Aldersund og Lurøy, mens Træna består av ett sokn. Soknepresten vil sitte i Træna og Aldersund menighetsråd samt Træna fellesråd.

Soknepresten vil ha sitt faste kontor i Lurøy kommunehus. Der har også «Lurøypresten» sitt kontor. Kirkevergen i Træna har kontor på kommunehuset i Træna.

Trosopplæringen er godt implementert og det er deltidsstillinger i trosopplæringen i alle sokn. Soknepresten i Træna og Aldersund skal ha et hovedansvar for konfirmantundervisningen i kommunene Træna og Lurøy. Undervisningen er samlingsbasert. Soknepresten i Lurøy deltar også på konfirmantsamlingene.

Gudstjenesten er nerven i menighetenes liv, og flere steder er dette det eneste faste møtepunktet mellom folk og kirke. Derfor legges det mye arbeid i å gjøre gudstjenestene til gode møtesteder!

Den som kommer som prest til Aldersund og Træna vil bli godt tatt imot - og møte spennende utfordringer sammen med gode kollegaer! Det er stor variasjon på den kirkelige aktiviteten i de ulike kretsene.

 

Arbeidsoppgaver
-       Vanlige presteoppgaver
-       Trosopplæring
-       Hovedansvar for konfirmantarbeidet
Kvalifikasjoner
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk

For å bli tilsatt må du ha sertifikat og disponere egen bil. 

Personlige egenskaper
 • Vi ønsker oss en prest som trives med trosopplæring og konfirmantarbeid
 • En prest som tåler vann
 • Vi ønsker oss en prest som har lett for å samarbeide, som ser muligheter, som er glad i folk. En "øyhopperlandsbyprest".
 • En folkelig prest som er kontaktskapende og relasjonsbyggende

Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Mange båtreiser
 • Arbeidsplaner som er bygd opp på fleksibilitet og forutsigbarhet
 • Fantastiske naturopplevelser, solnedganger som kan ta pusten fra et gjennomsnittsmenneske og rike fiskemuligheter.
 • Et godt presteliv i Norges vakreste skjærgård
 • Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA
 • Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Bokmål er målform i skole og kirke
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV)

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement mm. Prosesser som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestested kan forekomme.

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med HR på bispedømmekontoret ved behov for bistand.

Den som blir tilsatt blir bedt om å fremviser politiattest (barneomsorgsattest).

 

Kontaktinformasjon:

Olav Rune Ertzeid
Prost Nord-Helgeland
 +47 954 34 589
 Olav.Ertzeid@alstahaug.kommune.no
 
Trine Nordvik Løkås
Rådgiver HR
 +47 992 33 246
 tl447@kirken.no
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lurøy kirke, 8766
Publisert 2022-01-12
Søknadsfrist 2022-01-30
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Arbeidsliv

Til vanns, til lands og i lufta med – i Indre Helgeland

Indre Helgeland er et mangfoldig prosti med vill og vakker natur som strekker seg gjennom innlandet fra Saltfjellet i nord til trønderlagsgrensa i sør – den sørligste delen av Nordland.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger