Sokneprest i Kristiansand domprosti med Hellemyr sokn som tjenestested

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Menighetens profil 
Hellemyr kirke er et samlingspunkt i bydelen, med flere aktiviteter for barn, unge og familier. Mange har en tilknytning til kirka bl.a. gjennom flere kor, et konfirmantarbeid med høy oppslutning og levende gudstjenester. En dyktig stab og engasjerte frivillige bidrar til å skape liv i kirken. Mange kjenner tilhørighet til kirken og opplever seg velkommen, sett og anerkjent.

Menighetens ansatte
Sokneprest 100%, daglig leder/menighetspedagog 80%, ungdomsarbeider 40%, trosopplærer 50%, organist 30%, diakon 30% og kirketjener/vaktmester 50%.

Menighetens verdier
Gjennom ordene "tro, tvil og livsutfoldelse" uttrykkes menighetens verdier. Menigheten legger vekt på å være inkluderende og anerkjennende i møte med menneskers tro, bakgrunn og livssituasjon.  Menigheten ønsker å være et sted for alle som ønsker å være med i det kristne fellesskapet og være et samlende miljø for alle som bor i nærområdet. Menigheten vil arbeide for et godt samarbeid med barnehager, skole og idrettslag i bydelen.

Menighetens satsingsområder
Barn og familier
Ungdom/Konfirmantarbeid
Korarbeid
Gudstjeneste med kirkekaffe

Tiltak 
Hellemyr kirke er flittig i bruk: Babysang, knøttekor (3-6år), barnekor (1.-7.klasse), tensing (13+), gospelkor (20+), søndagsskole, Kjellergjengen (1.-4.klasse), Fredagsklubben (5.-7.klasse), KRIK/Activate (13+) og sporadiske fotballkamper på storskjerm. I tillegg arrangerer vi julebasar, menighetstur og aktivitetsdager.

Gudstjenestelivet 
I gudstjenesteforordningen for Hellemyr menighet er det 31 gudstjenester på søn- og helligdager og 8 andre gudstjenester i løpet av året.  I høst- og vintermånedene er det 3 gudstjenester i måneden og færre i sommerhalvåret.  I 2019 var det i gjennomsnitt 139 deltakere pr gudstjeneste, men variasjonene er store. Gudstjenesten er en sentral arena hvor alle aldersgrupper i menigheten samles;  for mange eneste møtetidspunkt i løpet av uka. Det er mange barnefamilier på gudstjenestene, særlig når korene opptrer. Det er jevnlig dåp og tradisjonelt svært god oppslutning i konfirmantarbeidet. Både stab og frivillige er aktive i planlegging og gjennomføring av gudstjenestene. Det er normalt én felles gudstjeneste i året med Hellemyr misjonskirke. 

Forøvrig
Fordeling av oppgaver lagt til sokneprest i Grim og sokneprest i Hellemyr menigheter vil bli gjennomgått når ny prest er tilsatt.

Den som blir tilsatt må rette seg etter:  
- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn  
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested 

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer. 

Kvinner oppfordres til å søke.  

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest). 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette.

 

Arbeidsoppgaver
 • ansvar for gudstjenester etter gjeldende turnus, som også innebærer noen gudstjenester i Grim kirke
 • åndelig og strategisk ansvar for menighetens arbeid sammen med menighetsråd og daglig leder
 • delta i menighetsråd/arbeidsutvalg, gudstjenesteutvalg og andre aktuelle råd og utvalg i menigheten
 • bidra i trosopplæringstiltak (herunder hovedansvar for konfirmantene) i samarbeid med øvrig stab
 • bidra på aktiviteter for barn og ungdom
Kvalifikasjoner
 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • ønsker å bygge tilhørighet til bydelen
 • formidlingsglede og evne til variasjon
 • god kommunikasjonsevne med barn og ungdom
 • gode samarbeidsevner
 • gode organiseringsevner
 • er fleksibel og inkluderende
Vi tilbyr
 • stillingen lønnes i stillingskode 1555 sokneprest
 • etter- og videreutdanning 
 • godtgjørelse etter gjeldende satser 
 • pensjonsinnskudd 
 • arbeidsveiledning (ABV)

 

Hellemyr er en liten bydel kun 5 km vest for sentrum av sørlandshovedstaden Kristiansand, der byen møter skogen. Her bor det ca. 5000 mennesker. Hellemyr kan by på flotte turområder, lysløype, klatrepark, barnehager, barneskole, butikk og et svært aktivt idrettsmiljø i idrettsklubben Vigør. Hellemyr er en bydel i vekst og et populært sted for barnefamilier.

Kirkebygget ble bygget på dugnad i 1986. Det er en typisk arbeidskirke med et stort kirkerom, kontorfasiliteter og en flott underetasje med stor kjellerstue, kjøkken, garderobe og lekerom, som legger til rette for ulike aktiviteter.

 

Kontaktinformasjon:

 

Bjarne Nordhagen
Personalsjef
Tlf: 90996790
 
Fred Henry Berg
Domprost
Tlf: 98253339

 

 

Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bydalsveien 19, 4628 Kristiansand
Publisert 2021-11-16
Søknadsfrist 2021-12-05
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger