Kantor/organist/kirkemusiker

Musikalsk ansvar i aktiv menighet

Larvik kirkelige fellesråd søker kantor/organist/kirkemusiker til Nanset menighet. Stillingen innebærer det kirkemusikalske ansvaret for en aktiv menighet med lav terskel og mange tilbud.

 

KANTOR/ORGANIST/KIRKEMUSIKER I NANSET MENIGHET
2. gangs utlysning

Det er ledig 100% stilling som kantor/organist/kirkemusiker innenfor Larvik kirkelige fellesråd.

Nanset menighet har et rikt musikkliv med sang- og musikktilbud for alle aldersgrupper. Arbeidsstedet vil hovedsakelig være Nanset kirke men du vil også være en del av en innarbeidet vaktordning for gravferder og vielser i Larvik prosti. Menigheten samarbeider tett med Larvik menighet.

Nanset menighet har ca. 3600 medlemmer. Kirken er en arbeidskirke fra 1974 med et 12st. Junker-orgel fra 1974, flygel og et Hammond B3.

 

Hovedarbeidsoppgaver:
Du får det kirkemusikalske ansvaret for en aktiv menighet med lav terskel og mange tilbud.  Vi ønsker at du bidrar til å videreutvikle musikkmiljøet i Nanset menighet, som en del av arbeidet med å bygge menighet. Du planlegger og gjennomfører menighetens gudstjenester, andre kirkelige handlinger og konserter i samarbeid med sokneprest og stab.
Du går inn i turnusordningen for gravferder og vielser i Larvik prosti.

Du medvirker i menighetens korvirksomhet for barn og ungdom.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Fortrinnsvis 4 års kirkemusikalsk utdanning eller annen relevant musikkutdanning.
  • Allsidige orgel- og pianoferdigheter, beherske flere musikksjangre og ha kunnskap og erfaring i korledelse.
  • Trygg på bruk av IT-baserte verktøy.
  • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet er svært viktig for et godt og velfungerende samarbeid med sokneprest, stab, frivillige og menighetenes råd og utvalg. Personlig egnethet vil derfor bli tillagt stor vekt.

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke.
Det kreves framlegging av politiattest.
Søker må disponere bil.

Stillingen lønnes avhengig av kvalifikasjoner etter gjeldende kirkelige tariffavtale og vi tilbyr gode forsikrings- og pensjonsordninger fra pensjonsselskapet KLP.

Søker må være forberedt på prøvespill i ansettelsesprosessen.

 

Kontakt:
Spørsmål om stillingen rettes til kirkeverge Sigrid Kobro Stensrød, telefon 98231305, epost sigrid.kobro.stensrod@larvik.kirken.no . Søknad og CV sendes til kirkevergen@larvik.kirken.no


Søknadsfrist 08.07.2024.

Tiltredelse 01.09.2024 eller etter avtale.

Larvik kirkelige fellesråd
Larvik kommune har 49 000 innbyggere. Fellesrådets virksomhetsområde innefatter 11 menigheter. Det er ca. 50 stillinger innenfor virksomheten, i tillegg til 11 prester. Kommunen ligger i søndre Vestfold med rike muligheter for sjø- og friluftsliv.

Arbeidsgiver Larvik kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Vikingveien 9, 3274 Larvik
Publisert 2024-06-14
Søknadsfrist 2024-07-08
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Larvik kirkelige fellesråd

Larvik
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger