Kirkeverge i Stange kirkelige fellesråd

Stange kirkelige fellesråd

Stange kirkelige fellesråd er et administrativt organ for Den norske kirke i Stange kommune. Fellesrådsområdet har fem sogn og forvalter seks kirker/kirkegårder. Den kirkelige tjenesten ivaretas av fem sogneprester og en kapellan i 50% stilling, en sognediakon, to menighetspedagoger, tre organister, tre tilsatte i administrasjonen og kirketjenere/ kirkegårdsarbeidere. Kirkevergen er personalansvarlig for totalt 19 ansatte som fordeler seg på ca 13 årsverk. Alle ansatte har arbeidsplass ved Stange kirkekontor i Stange sentrum. Fellesrådet har et godt samarbeid med Stange kommune og regnskapstjenester leies av dem.
Stange kirkelige fellesråd søker en engasjert og dyktig kirkeverge til å lede og utvikle den kirkelige virksomheten i kommunen. Som kirkeverge vil du ha ansvar for drift og forvaltning av våre seks kirker og kirkegårder. Du vil samarbeide tett med menighetsrådene og andre relevante aktører.

 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse og forvaltning av kirkelige tjenester og eiendommer
 • Økonomistyring og budsjettansvar
 • Personalansvar for ansatte i kirken utenom prestene som er ansatt i rettsubjektet Den norske kirke
 • Saksforbereder og sekretariat for fellesrådet og underliggende utvalg
 • Samarbeid med menighetsråd og andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • Erfaring fra ledelse, økonomi og administrasjon
 • God kjennskap til kirkelig virksomhet og organisasjon
 • Evne til å samarbeide og kommunisere godt med ulike aktører
 • Gode IT-ferdigheter
 • Medlem i Den norske kirke

Personlige egenskaper

 • Tillitsskapende evner og tydelig kommunikasjon
 • Samarbeidsevner
 • Evne til utvikling og nytenkning
 • Evne til å motivere medarbeidere og til å bygge lag
 • Evne til å takle press og endringer
 • Engasjert
 • Arbeidskapasitet

Vi tilbyr

En meningsfylt lederstilling i Stange kommune. Du vil få en hverdag preget av mye selvstendighet og i tett samarbeid med engasjerte styrerepresentanter og kompetente medarbeidere. God lønn og konkurransedyktige pensjonsvilkår i KLP.

I stillingen må det påregnes noe møtevirksomhet på kveldstid og du må disponere egen bil. Stillingen er 100%, med tiltredelse etter avtale.
 
 
Kontaktinformasjon:
Eivor Slåtten
leder Stange kirkelige fellesråd
Arbeidsgiver Stange kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Vollasvingen 1, 2335 Stange
Publisert 2024-06-04
Søknadsfrist 2024-06-28
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Stange kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger