Innkjøps- og anskaffelsesansvarlig

Kirkerådet

Vi leter etter vår nye kollega til avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, som får ansvar for å utvikle innkjøps- og anskaffelsesfeltet i Kirkerådet. Du er en fremoverlent lagspiller som tar et tydelig eierskap til, og aktiv rolle i, å fremme menneskerettighetene og bærekraftsmålene gjennom innkjøp og kontraktforvaltning.
Avdelingen består i dag av 31 dedikerte medarbeidere som arbeider med økonomi- og virksomhetsstyring, digitalisering og regnskap- og lønnstjenester. Vi har behov for deg som kan ivareta og videreutvikle innkjøps- og anskaffelsesområdet for å styrke kirken som ansvarlig økonomisk aktør.

 

Du vil jobbe med å:

 • Bygge opp og forvalte interne prosedyrer og rutiner for området
 • Planlegge, lede og gjennomføre konkurranser, forhandlinger og leverandørvalg i henhold til gjeldende innkjøpspolicy og retningslinjer
 • Kontraktadministrativ oppfølging av avtaler/kontrakter med tilhørende avtaleforlengelser og prisendringer
 • Sikre etterlevelse av åpenhetsloven, GDPR og sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft i konkurranser og i oppfølging av avtaler

Hva ser vi etter hos deg:

 • Relevant høyere utdanning fra universitets-/høyskolenivå, relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra lignende arbeid med god kunnskap om kontrakter, avtalerett og forhandlinger
 • Erfaring fra bruk av lov om offentlige anskaffelser
 • Engasjement for og kompetanse innenfor bærekraft
 • Gode kommunikasjons- og formuleringsevner på norsk, skriftlig og muntlig

Vi tror du vil trives best i denne stillingen dersom du opplever å være:

 • Selvgående, initiativrik og komfortabel med ansvar
 • Strukturert og systematisk i tilnærming, og fullfører dine oppgaver på en god måte
 • En som trives med strategisk og analytisk arbeid
 • Faglig engasjert og interessert i å bygge opp og videreutvikle våre innkjøpsprosesser
 • En som liker å samarbeide godt med dine kollegaer og som bidrar til et godt arbeidsmiljø

Hva vi tilbyr:

 • Du vil bli en del av et engasjert team i en organisasjon som er i stor utvikling, som samtidig er trygg og genuint opptatt av mennesker
 • Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1364 seniorrådgiver
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd
 • Sentralt beliggende kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, treningsrom og trening i arbeidstiden, samt fleksitid med kjernetid 09-14

Hovedarbeidssted er Kirkens Hus, Rådhusgaten 1-3, Oslo.  

Den som blir ansatt må være lojal mot Den norske kirkes verdigrunnlag.

Den norske kirke skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold, uavhengig av etnisitet, alder, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller legning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste etter offentleglova § 25, jf. kirkeordning for Den norske kirke § 42. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden. Behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen er artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

 

Kontaktinformasjon:

Kurt Haugen
Avdelingsdirektør
 
Marte Bostrøm
HR-rådgiver
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusgata 1, 0151 Oslo
Publisert 2024-05-29
Søknadsfrist 2024-06-13
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Rådhusgata 1-3
151 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger