Kirkemusiker/ organist

Skiptvet Sokn

Vil du bli vår nye kirkemusiker?

Fra 1. november 2024 har Skiptvet menighetsråd ledig 70 % stilling som kirkemusiker / organist.
Skiptvet menighet er en aktiv menighet som samarbeider godt med misjonsorganisasjonene (gjennom Misjonshusets fellesforening) om tilbud til både barn, ungdom og voksne. Vi har også et godt samarbeid med andre lag og foreninger i bygda.
Skiptvet menighet deler Borg bispedømmes visjon om Mer himmel på jord, og tilstreber å arbeide etter de strategiske målene om at:

  • Den norske kirke er synlig i lokalsamfunnet, oppleves relevant og engasjerer seg i menneskers liv.
  • Flere opplever tilhørighet og fellesskap ved å søke dåp, konfirmasjon og deltar i barne- og ungdomsaktiviteter.               
  • Flere deltar i og opplever gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkelige møteplasser som inkluderende og trosstyrkende fellesskap.

Vi ønsker å være en menighet som åpner rom for tro, som er der livet leves og som er mer for flere.

Skiptvet kirke er en flott og intim middelalderkirke i stein, som ble innviet i 1198. I kirken vår er orgelet og pianoet plassert nede i kirkeskipet, slik at kirkemusikeren vår får god kontakt med menigheten. Orgelet er fra 1991, og er et 14-stemmers mekanisk orgel levert av Ryde og Berg AS.

 

Hva tenker vi om deg?

Du er en engasjert, strukturert og kreativ kirkemusiker med gode samarbeidsevner og interesse for gudstjenesteliv og menighetsbygging. Du evner å inkludere både barn, unge og voksne, og du kommuniserer godt med alle målgrupper.
Du kommer til en menighet hvor vi ønsker at musikk skal være en viktig del av menighetslivet. Vi ønsker at du bidrar til å utvikle sang- og musikkmiljøet i Skiptvet menighet ved selv å spille både orgel og piano, og ved å engasjere andre. Du bidrar til å fornye gudstjeneste- og menighetsarbeidet ved å skape begeistring med musikk som verktøy.
I Skiptvet feires gudstjeneste hver søndag og de fleste helligdager. I tillegg må det påregnes arbeid enkelte kvelder og lørdager i forbindelse med vielser og andre arrangement. Dette løses gjennom fornuftige arbeidsplaner som du utarbeider sammen med kirkevergen.
De diakonale tilbudene og trosopplæringstilbudene inneholder også mye sang og musikk. Oppgavene i menigheten uføres i samarbeid med de andre i staben: Prest, menighetspedagog, kirketjener og et stort antall frivillige.   Vi verdsetter fleksibilitet og initiativ høyt.
Du har også interesse for å ta medansvar for tilsyn og vedlikehold av instrumentene i kirken og kapellet.

 

Kvalifikasjoner

  • Kirkemusikalsk eller annen relevant utdanning.
  • Allsidig orgel- og pianoferdigheter i flere musikksjangere.
  • Kjennskap til norsk gudstjenestetradisjon og liturgi.
  • Kompetanse på og erfaring med kor og musikalsk arbeid med barn og unge vil være et pluss.
  • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet

 

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke og identifisere seg med kirkens verdigrunnlag. Du må kunne legge frem politiattest, og disponere bil. Du må også være forberedt på prøvespill i ansettelsesprosessen.
Stillingen lønnes avhengig av kvalifikasjoner etter gjeldende tariffavtale for kirkelige stillinger. Vi tilbyr gode forsikrings- og pensjonsordninger fra KLP.
Vi ønsker tiltredelse 1. november 2024.
 
Søknad sendes gjennom Webcruiter på www.kirkejobb.no senest onsdag 5. juni.
 
Kontaktpersoner for stillingen:
Kirkeverge Rune Johansen, telefon 917 87 650 eller e-post: kirkeverge@skiptvet.kirken.no
Leder av menighetsrådet Roger Nandrup Pettersen, telefon 920 31 239 eller e-post: roger@el-geniet.no
 
 

Skiptvet er en liten og idyllisk kommune i hjertet av Østfold. Kommunen har ca. 3900 innbyggere. Fra Skiptvet er det korte av stander til alle Østfold-byene, og en snau times reisevei til Oslo.

I Skiptvet bor du tett på naturen med mulighet for mange gode rekreasjonstilbud. Kommunen har et godt barnehagetilbud, og vi har Vestgård skole (1. – 4. klasse) og Kirkelund skole (5 .– 10. klasse). 

Frivilligheten står sterkt i bygda vår, og det er mange gode fritidstilbud både til barn, ungdom og voksne i alle aldre.

Arbeidsgiver Skiptvet Sokn
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Storveien 26, 1816 Skiptvet
Publisert 2024-05-10
Søknadsfrist 2024-06-05
Stillingstype Fast, 70% deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Skiptvet Sokn
Storveien 26
1816 Skiptvet
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger