Rektor

Den kristne friskolebevegelsen Danielsen-skolene består av Egill Danielsen Stiftelse og åtte skoler i Hordaland og Rogaland. Vi har ca. 2 000 elever fra barnetrinn til voksenopplæring og ca. 270 ansatte. Indremisjonsforbundet og Misjonssambandet står bak skolene, som drives etter privatskoleloven.

Rektor ved Danielsen Ungdomsskole Haugesund

Danielsen Ungdomsskole Haugesund er en ungdomsskole med 90 elever. Høsten 2024 flytter skolen inn i nytt bygg på Norheim og øker kapasiteten til 180 elever i løpet av de neste tre årene. Skolen har i dag ca. 19 årsverk. Skolen er godkjent som et kristent alternativ til offentlig ungdomsskole. Rektor er skolens daglige leder og skal, på vegne av styret, lede arbeidet med drift, evaluering og utvikling av skolens tilbud i lys av elevenes behov, skolens livssynsgrunnlag og offentlige krav. Rektor støttes i sitt arbeid av ledergruppen i Egill Danielsen Stiftelse, og inngår i rektorkollegium med rektorene på de sju andre Danielsen-skolene.

 

Vi ønsker en leder med

·      god pedagogisk kompetanse og praktisk skoleledererfaring

·      tydelig engasjement for eleven, faglig kvalitet og kristen tro

·      gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

·      gode evner til å lede i og jobbe i team

·      evne til å involvere medarbeidere og motivere til samhandling mot felles mål

·      gode administrative egenskaper og økonomisk forståelse

Dersom den som blir ansatt ikke har gjennomført rektorskolen eller tilsvarende skolefaglig lederutdannelse, vil det forventes at den ansatte gjennomfører slik utdannelse i løpet av en avtalt tidsperiode.

Rektor må kunne identifisere seg med og aktivt fremme formålet og det kristne livssynsgrunnlaget for skolen, samt forplikte seg på skolens grunnlagsdokument. Stillingen er vurdert til å være omfattet av unntaksbestemmelsene i likestillings- og diskrimineringslovens § 9 og § 30, 3. ledd. Søkerens forhold til kristen tro vil derfor bli tema i intervju.

Stillingen lønnes etter Danielsen-skolenes lønnsregulativ for skoleledere. Tiltredelse etter avtale, i løpet av høsten 2024.

Dersom dette virker spennende og utfordrende, sender du en CV (i første omgang uten attester) og en kort presentasjon innen 27. mai til:

Egill Danielsen Stiftelse v/daglig leder, e-post: asle.ystebo@danielsen-skoler.no

Eventuelle spørsmål rettes daglig leder i Egill DanielsenStiftelse, Asle Ystebø på tlf. 907 66 585.

asle.ystebo@danielsen-skoler.no

Arbeidsgiver Danielsen Ungdomsskole Haugesund
Kategori Utdanning og forskning
Arbeidssted Lydia Amundsens gate 6, 5533 Haugesund
Publisert 2024-05-08
Søknadsfrist 2024-05-27
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Danielsen Ungdomsskole Haugesund
Lydia Amundsens gate 6
5533 Haugesund
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger