Kirkeverge / daglig leder

Vil du bidra til videreutviklingen av en raus og engasjerende organisasjon?

Orkland kirkelige fellesråd leter etter en ny kirkeverge, som kan ta et aktivt lederskap av organisasjonen som understøtter og danner grunnlaget for kirkelivet i Orkland. Du vil få en sentral rolle i drift og utvikling av en kompetent organisasjon med svært dedikerte medarbeidere. I tillegg vil du samhandle tett med prost og sokneprester i arbeidet med å tilrettelegge for en åpen og tilgjengelig folkekirke.

I livet omgir vi oss med de lokalsamfunnene som er skapt rundt oss. Mange har en rekke arenaer vi møter hverandre på; i skole, i jobb, med familien eller frivilligheten. Den norske kirke skal være det universelle og åpne fellesskapet som binder oss sammen på tvers av bakgrunn, interesser eller status. Vi skal være en attraktiv møteplass for alle mennesker, uansett bakgrunn. I nettopp dette skjæringspunktet, mellom trosformidlingen og tilrettelegging av fellesskap, finner du vår kirkeverge.

Som kirkeverge er Orkland kirkelige fellesråd din arbeidsgiver og du er organisasjonens øverste administrative leder. Fellesrådet består av engasjerte representanter, valgt blant medlemmer av de respektive menighetsrådene i Orkland. Du vil ha personalansvaret for alle ansatte, med unntak av prestene, som er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke.

Hverdagen hos oss vil gå i planlegging og gjennomføring av den daglige driften av Kirka i Orkland. Personaloppfølging, ressursprioritering og økonomiforvaltning vil være sentrale arbeidsoppgaver. Det samme med oppfølging av og tilrettelegging for aktiviteten i fellesrådet. I tillegg vil du både initiere og delta i strategisk utviklingsarbeid, både i samarbeid med fellesrådet og administrasjonen. Dette kan være prosjektbaserte oppgaver, eller organisasjonsutviklingsprosesser.

Du vil møte en organisasjon med dyktige medarbeidere med sterkt fokus på og eierskap til kirkens kjerneoppgaver. Vi ser etter en erfaren leder, som evner å utøve en tydelig og trygg ledelse i det daglige, i kombinasjon med å utvikle en dynamisk organisasjon som til stadighet møter nye utfordringer. Du må trolig ha god rolleforståelse for å lykkes som kirkeverge, all den tid man skal samhandle med og skape godt lagspill mellom administrasjon, valgte styrerepresentanter, kommuner, prester og andre interessenter.

Vi søker deg som er en pådriver i utvikling, men tålmodig i prosess. Er selvstendig, men åpen og inkluderende. Du ser etter muligheter og forbedringer, men respekterer det eksisterende. Du er tydelig, men evner å være pragmatisk i hverdagen.

Til gjengjeld kan vi tilby deg en lederstilling som vil gi mening og glede i hverdagen. Du vil ha stor betydning for mange enkeltmennesker og mange av våre ansatte forteller om egne, personlige reiser de har opplevd gjennom sitt engasjement i kirken.

Stillingen som kirkeverge rapporterer til leder i Orkland kirkelige fellesråd.

 

Ansvarsområder

 • Lede og utvikle virksomheten i tråd med gjeldende lovgivning og fellesrådets målsettinger
 • Ansvar for drift og forvaltning av kirkene og gravplassene
 • Arbeidsgiveransvar for ca 21 årsverk
 • Budsjett- og resultatansvar
 • Samarbeid med kommunale enheter og ledelsen i kommunen. Kommunen utfører regnskapsføring og lønnskjøring for fellesrådet. 
 • Saksutredning og sekretærfunksjon for fellesrådet med utvalg, samt iverksetting av vedtak
 • Tilrettelegger og pådriver for utviklingsarbeid i stab og menigheter
 • Dialog, samarbeid og samledelse med prost og sokneprester, i tillegg til øvrige kirkeverger i prostiet
 • Legge til rette for et godt arbeidsmiljø og utvikling av ansatte

 

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Høyere utdanning, gjerne innen økonomi, organisasjon eller administrasjon. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Ledererfaring, primært med personal-/organisasjonsledelse, men også med prosjekt-/prosessledelse. Kjennskap til kirkelig eller offentlig forvaltning vil være en fordel
 • Velutviklet kompetanse innen og interesse for IT og digitale verktøy
 • Erfaring med økonomistyring og rapportering
 • Gode mellommenneskelige ferdigheter
 • Gode samarbeidsevner - må trives med å jobbe både internt og eksternt
 • Strukturert og systematisk, med evne til å holde oversikt i en kompleks organisasjon med ulike prosesser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 

Vi tilbyr

En sentral og meningsfylt lederstilling i vakre Orkland kommune. Du vil få en hverdag preget av mye selvstendighet og i tett samarbeid med engasjerte styrerepresentanter og kompetente medarbeidere. God lønn og konkurransedyktige pensjonsvilkår i KLP.

I stillingen må det påregnes noe møtevirksomhet på kveldstid og du må disponere egen bil. Du vil finne det naturlig å stå som medlem av Den norske kirke. Stillingen er 100%, stillingskode 4950, med tiltredelse etter avtale.

Hvis du synes dette virker spennende og mener å ha det som skal til for å lykkes i stillingen, ønsker vi å komme i kontakt med deg. Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til Avantas ved Christian Ingebrigtsen tlf 47462547, eller leder i Orkland kirkelige fellesråd, Jon Ola Lien tlf 90683602.

Det vil utarbeides offentlig søkerliste. Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall gis en begrunnelse for dette i søknaden. Iht offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkere som ev. ber om unntak fra offentlighet vil bli kontaktet særskilt dersom nærmere begrunnelse ikke automatisk fyller kriteriene.

 

Kontaktinformasjon:

Christian Ingebrigtsen

Senior bedriftsrådgiver

Telefon: 47 46 25 47

Nettverk: LinkedIn

Arbeidsgiver Orkland kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Blomstervegen 12, 7320 Fannrem
Publisert 2024-05-07
Søknadsfrist 2024-06-04
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Orkland kirkelige fellesråd
Blomstervegen 12
7320 Fannrem
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger