Diakon i Fornebulandet menighet (vikariat)

Fornebulandet menighet er en spennende menighet i stor vekst, og vi søker en diakon som kan lede og videreutvikle det diakonale arbeidet. Som diakon i Fornebulandet vil du være til stede for mange som trenger det. Vi er og skal være en åpen og inkluderende folkekirkemenighet som er tydelig til stede i nærmiljøet for alle generasjoner. Vi satser på gode inkluderende fellesskap, og skal derfor tilby møteplasser flere steder i soknet for alle aldersgrupper og livsfaser. Fornebu er et utviklingsområde der det bygges nye byområder med mange tilflyttere, og vi jobber med hvordan vi kan være kirke i en ny by. Fornebulandet menighet har en god lokal stab med engasjerte, inkluderende og kunnskapsrike medarbeidere. Det er også engasjerte frivillige som både stiller opp og bidrar. Hos oss kan du utvikle deg og påvirke egen arbeidshverdag.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for menighetens diakonale arbeid i samsvar med vedtatte satsingsområder og lokal diakoniplan
 • Skape varierte og inkluderende møteplasser for mennesker i ulike livsfaser
 • Tilstedeværelse på Fornebu S ukentlig, og andre relevante arenaer i nærmiljøet
 • Videreføre gode diakonale tilbud til beboere på sykehjem og omsorgsboliger 
 • Rekruttere, utruste og legge til rette for frivillig arbeid innen diakonien, og i samarbeid med resten av staben
 • Sjelesorg, samtaler og sorggrupper
 • Delta med liturgiske oppgaver ved enkelte gudstjenester
 • Delta på konfirmantopplegg og trosopplæringstiltak etter avtale
 • Lede menighetens diakoniutvalg og grønne utvalg, og ha ansvar for utvikling og oppfølging av lokale planer

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som diakon ihht. tjenesteordning for diakoner (søkere uten fullført diakonutdanning, men med relevant bakgrunn kan vurderes)
 • Gjerne relevant arbeidserfaring fra tilsvarende stilling
 • Digital kompetanse og erfaring

Særskilte krav

 • Tilfredsstillende politiattest i medhold av trossamfunnsloven § 20.
 • Medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse.

Personlige egenskaper

 • Fleksibel, pålitelig og bidrar i fellesoppgaver
 • Relasjonssøkende og dialogskapende
 • God på selvledelse og til å identifisere oppgavene som trengs
 • Ønsker å engasjere deg i lokalmiljøet og evner å bygge nettverk
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Du blir del av en engasjert stab på en spennende arbeidsplass og med fokus på godt miljø og faglig kvalitet
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et utviklende fellesskap i diakoniforum i kirken i Bærum, med kolleger fra alle menighetene, sykehjemsdiakoner og 13-20 - samtaletilbud for ungdom
 • Lønn etter KAs tariffavtale,
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger, medlemsskap i KLP og 2% trekk av brutto månedslønn
 • Arbeidstid på dag, kveld og i helg. Plusstid avspaseres iht. avtale
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Annet

 • Tilsetting skjer med Kirkelig fellesråd i Bærum som arbeidsgiver, og med Fornebulandet menighet som hovedarbeidssted pt.
 • Vikariatet varer fra 1. juni 2024 til 31. mai 2025, eller etter nærmere avtale

  Søknadsfrist: 14.04.2024


  Kontaktinformasjon

 • Birgit Johanne Wirgenes, Kirkeforvalter/daglig leder, 404 42 152, bw698@kirken.no
 • Kristin Anskau, Assisterende kirkeverge, 982 67 801, ka434@kirken.no

 

 

Fornebulandet menighet ligger i den søndre delen av Bærum og har i underkant av 8000 medlemmer. Snarøya kirke og Kilentunet på Lysaker er utgangspunktet for menighetens aktivitet. Menigheten står foran spennende utfordringer i forbindelse med den store tilflyttingen og utbygging av Fornebu. Et viktig mål for menigheten er å kunne imøtekomme nyinnflyttede og inkludere dem i menighetslivet. 

Staben består av kirkeforvalter, to prester, kantor, kateket, diakon, menighetspedagog, ungdomsleder, kirketjener og sekretær. 

Les mer om menigheten her: http://fornebulandet-menighet.no 

 

Kirkelig fellesråd i Bærum er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes ti sokn i Bærum. Bærum har 130 200 innbyggere, hvorav 74.000 er medlem i Den norske kirke. Kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv og en aktiv medspiller bl.a i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. 

Kirkelig fellesråd i Bærum har arbeidsgiveransvaret for 100 ansatte, i utadrettede og administrative stillinger. Se også vår facebookside

Kirkelig fellesråd i Bærum skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold, uavhengig av etnisitet, alder, kjønnsidentiet, funksjonsevne eller legning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. 

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Fornebu: Kilenveien 55, 1366 Lysaker
Publisert 2024-03-25
Søknadsfrist 2024-04-14
Stillingstype Vikariat, Heltid, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Rådmann Halmrasts vei 14
1337 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger