Kantor/organist i Ålesund og Volsdalen menighet

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Det er ledig 100 % stilling som organist i Ålesund kyrkjelege fellesråd med Ålesund og Volsdalen menighet som arbeidssted og Volsdalen kirke og Ålesund krematorium som hovedansvarsområde.

Ålesund og Volsdalen menighet har drøyt 10 000 medlemmer og er sentrumsmenigheten i Ålesund kyrkjelege fellesråd.  Soknet har tre prestestillinger, en diakon, to trosopplærere, to kirketjenere, to kantorer og en avdelingsleder.  Menighetskontorene ligger i Volsdalen menighetshus. Menigheten har tre kirker: Ålesund kirke, Volsdalen kirke og Skarbøvik kirke.

Den utlyste stillingen har Volsdalen kirke og Ålesund krematorium som hovedarbeidssteder, i tillegg må noen tjenester i andre menigheter påberegnes. 
I Volsdalen kirke er det et vakkert Ryde og Berg positiv med 4 stemmer. På galleriet står et orgel basert på Hauptwerk med 4 manualer, pedal med 3 programmerbare swellpedaler, og rikelig pistoner og knapper. Orgelet har 16 høyttalere og sub. Kirken har også et Grotrian Steinweg konsertflygel. På krematoriet står det et orgel basert på Hauptwerk med 3 manualer, 8 høyttalere og sub, og i tillegg et hybrid klaver av typen Yamaha Clavinova CLP.
Det blir også en del tjenester i Ålesund kirke, begravelser, vielser og noen gudstjenester. Jørgensen orgelet i Ålesund er regnet som ett av landets flotteste instrument.

Menigheten ønsker å videreutvikle arbeidet i Volsdalen både blant barn, unge og voksne, her blir den nytilsatte kantor / organist en viktig bidragsyter. Volsdalen kirke har Volsdalen skole som nærmeste nabo og samarbeidet er godt.

 

Arbeidsoppgåver

 • Planlegge og gjennomføre gudstjenester og andre kirkelige handlinger
 • Planlegge, lede og bygge opp menighetens kirkemusikalske aktiviteter
 • Medvirke i skole-kirke og institusjonsarbeid
 • Planlegge og gjennomføre arrangementer og konserter
 • Barnekor
 • Tilsyn med kirkens orgel og øvrige instrumenter

Kvalifikasjonar

 • Kirkemusikalsk utdannelse
 • Annen relevant utdannelse vil også bli vurdert
 • Kjennskap til Den norske kirkes liturgi og salmetradisjon, i tillegg er det ønskelig med åpenhet og allsidighet i forhold til det musikalske og kulturelle uttrykk i gudstjeneste og menighetsliv
 • Beherske orgel og piano til ulike formål og behov i menighetsarbeidet
 • Behersker skriftlig og muntlig norsk

Personlege eigenskapar

 • Det legges vekt på personlig egnethet fleksibilitet og gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe godt selvstendig og evne til å jobbe godt i team
 • Allsidighet og erfaring med ulike stilarter og musikalske uttrykk
 • Ønske om å bidra og utvikle menighetsarbeidet i Volsdalen, spesielt blant barn og unge

Annet

 • Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke
 • For å bli tilsatt må en ha førerkort klasse B og kunne disponere egen bil i arbeidet
 • Den som får tilbud om stillingen, må legge fram politiattest jfr Lov om tros- og Livssynssamfunn § 20

Vi tilbyr

 • For stillingen gjelder reglement og tariffavtaler i kirkelig sektor. Pliktig pensjonsordning i KLP 2 % av lønn blir trukket i pensjonsinnskudd
 • Lønn ut ifra kvalifikasjoner og i tråd med tariffavtale
 • Kontor i Volsdalen menighetshus, i arbeidsfellesskap med kirkestaben i menigheten

Tiltredelse etter avtale.

 

Etter kommunesamanslåing frå 1.1.2020 har Ålesund  65 000 innbyggarar. Ålesund kyrkjelege fellesråd har arbeidsgivaransvar for meir enn 70 tilsette i sokna, på kyrkjegardane og i fellesrådets administrasjon. Fellesrådet har forvaltningsansvar for 16 kyrkjer og 24 kyrkjegarder, i tillegg til eit krematorium, gravkapell og ei  rekke driftsbygningar. Drifts- og investeringsbudsjettet i 2020 er på over 90 millionar kroner.

 

Kontaktinformasjon:

Hans Roar Aas
Avdelingsleder menighet
Arbeidsgiver Ålesund kyrkjelege fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Langelandsvegen 17, 6010 Ålesund
Publisert 2024-03-21
Søknadsfrist 2024-04-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Ålesund kyrkjelege fellesråd
Langelandsvegen 17
6110 Ålesund
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger