Administrasjonssekretær/rådgiver, vikariat

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Nidaros bispedømmekontor er felles administrasjon for Nidaros bispedømmeråd, Nidaros biskop og Preses.

Kontoret ligger i Erkebispegården i Trondheim. Vi driver en regional kirkelig rådgivnings- og kompetansevirksomhet for menigheter og tilsatte, og er arbeidsgiverorgan for bispedømmets tilsatte prester. Virksomheten er organisert i to seksjoner; Kirke- og samfunn og Personal- og administrasjon, til sammen 13 årsverk. I bispedømmet er det 118 sokn, 34 fellesråd og 9 prosti. Det forvaltningsmessige ansvar omfatter 126 årsverk og ca 166 millioner kroner på årsbasis.


Vi søker en strukturert og organisert medarbeider som kan ta ansvar for store deler av kontorets administrasjonsoppgaver, og være en hjelpende hånd for både stiftsdirektør og biskop i deres daglige arbeid på kontoret.

Dette er en spennende stilling, hvor du får anledning til å jobbe med administrative oppgaver, planlegging og tilrettelegging, i tillegg til HR-relaterte oppgaver.

Meget gode brukerferdigheter innen IT er en forutsetning for å mestre jobben, og vi ser gjerne at du har erfaring med noen av programmene og de digitale verktøy som vi benytter oss av, bl.a. Outlook, Teams, Public 360, First Agenda, LaboraTID, SDWorx og Xledger.

Stillingen hører hjemme i kontorets Personal- og administrasjons seksjon med erfarne medarbeider innenfor HR. 

 

Arbeidsoppgaver

Blant oppgaver trekkes spesielt frem:

 • Avtaler, kalender og arrangement for biskopene
 • Vigslingsforberedelser
 • Møtesekretær for bispedømmerådet
 • Hovedoversikt over kontorrelaterte prosedyrer og avtaler, som renhold, kontorrekvisita, kontorutstyr, IT-utstyr og telefoniavtale for ansatte

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, gjerne på høgskole-/universitetsnivå
 • Relevant erfaring kan erstatte utdanning
 • God brukerkompetanse og forståelse for digitale plattformer og IT/datautstyr
 • Erfaring fra og forståelse for kirkelig virksomhet
 • Digital kompetanse
 • Medlemskap i Den norske kirke

Personlige egenskaper

Vi søker en person som:

 • Er etterrettelig, strukturert og har god orden
 • Er omgjengelig og serviceinnstilt
 • Har oversikt og fokus på detaljer
 • Kan jobbe selvstendig og i team
 • Kommunisere godt skriftlig og muntlig

Egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og variert arbeidsdag
 • Trivelig og godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til tariff for Den norske kirke, stillingskode 1434 rådgiver
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Flotte kontorlokaler med attraktiv beliggenhet

Oppstart etter avtale

 

Bispedømmet ønsker balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å legge til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.
For mer informasjon om Nidaros bispedømme viser vi til vår hjemmeside: www.kirken.no/nidaros 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, andre avtaler og regelverk samt eventuelle endringer i arbeidsoppgaver.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten selv om de ber om ikke å bli det.

Søknad sendes elektronisk via www.kirkejobb.no 

 

Kontaktinformasjon:

Tom Elvebakk
seksjonsleder
 E-post:te663@kirken.no
 
Steinar Skomedal
stiftsdirektør
 E-post:ss859@kirken.no

 

 

Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Erkebispegården, Kongsgårdsgata 1B, 7013 Trondheim
Publisert 2024-03-20
Søknadsfrist 2024-04-14
Stillingstype Vikariat, 100% heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger