HR-rådgiver, ett års engasjement, med mulighet for forlengelse

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Liker du mennesker? Faglige utfordringer? Vil du arbeide i et team av engasjerte og faglig dyktige kollegaer?
Nidaros bispedømmeråd utlyser 100% engasjement i ett år, som HR–rådgiver, med mulighet for forlengelse.

HR-seksjonen jobber med rekruttering, lønn, tilsettinger, veiledning, arbeidsmiljøutfordringer og strategisk HR.

Vi ser etter en person som gjerne har erfaring med de digitale plattformene vi benytter oss av: SDWorx, P360, WebCruiter, Xledger og Microsoft Outlook og Teams, samt har kompetanse innen lønn/økonomi. Til denne stillingen hører tett samarbeid med lønnsavdelingen i Den norske kirke, sykefraværsoppfølging og andre HR-oppgaver i samarbeid med resten av seksjonen.

 

HR-seksjonen består av HR-leder, to HR-rådgivere, kontorleder og konsulent. Seksjonen blir brukt som en ressurs inn i små og store, enkle og komplekse saker i hele bispedømmet. Lederstøtte og ivaretakelse av ansatte er en viktig del av vår jobb. 


Du må være glad i mennesker og trives med samarbeid. Vi samarbeider med proster, andre ansatte i administrasjonen, Kirkerådet og andre bispedømmer. Vi er opptatt av at våre medarbeidere utvikler seg faglig, og det er gode muligheter for både intern og ekstern kompetanseutvikling.

Som arbeidstaker er du opptatt av fremdrift og resultater, og i det ligger det at du har god gjennomføringsevne. Du er selvgående og strukturert. I tillegg er det viktig at dialogen flyter godt skriftlig og muntlig. Du må ta høyde for en fleksibilitet i arbeidsoppgavene. Som menneske er du imøtekommende og vennlig. Du er engasjert, og du tilfører oss ny og nyttig kunnskap. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Optimalisere prosesser, rutiner og systemer
 • Saksbehandling innenfor HR - feltet
 • HR - faglig lederstøtte

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå
 • Relevant erfaring kan erstatte utdanning
 • Forståelse for kirkelig virksomhet
 • Erfaring med våre digitale plattformer
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Medlemskap i Den norske Kirke

Personlige egenskaper

 Vi søker en medarbeider som:

 • er strukturert og punktlig
 • er opptatt av utvikling og nyskaping
 • kan jobbe selvstendig og i team
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og variert arbeidshverdag
 • Trivelig og godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til tariff for Den norske kirke, stillingskode 1434 rådgiver
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Flotte kontorlokaler med attraktiv beliggenhet

Oppstart etter avtale

 

Bispedømmet ønsker balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å legge til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.

For mer informasjon om Nidaros bispedømme viser vi til vår hjemmeside: www.kirken.no/nidaros.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, andre avtaler og regelverk samt eventuelle endringer i arbeidsoppgaver. Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten selv om de ber om ikke å bli det.

Søknad sendes elektronisk via http://kirkejobb.no - Nidaros

Nidaros bispedømmekontor er felles administrasjon for Nidaros bispedømmeråd, Nidaros biskop og Preses. Kontoret ligger i Erkebispegården i Trondheim. Vi driver en regional kirkelig rådgivnings- og kompetansevirksomhet for menigheter og tilsatte, og er arbeidsgiverorgan for bispedømmets tilsatte prester. Virksomheten er organisert i to seksjoner; Kirke og samfunn og Personal- og administrasjon, til sammen ca. 13 årsverk. I bispedømmet er det 119 sokn, 34 fellesråd og ni prosti. Det forvaltningsmessige ansvar omfatter 139 årsverk og ca. 178 millioner kroner på årsbasis.

 

Kontaktinformasjon:

Tom Elvebakk
seksjonsleder
 E-post:te663@kirken.no
 
Steinar Skomedal
stiftsdirektør
 E-post:ss859@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Erkebispegården, Kongsgårdsgata 1B, 7013 Trondheim
Publisert 2024-03-20
Søknadsfrist 2024-04-14
Stillingstype Engasjement, 100% heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger