Sokneprest Gauldal prosti med Oppdal og Lønset sokn som tjenestested

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Vi har ledig stilling som sokneprest i Oppdal og søker en prest med hjerte for menighetsbygging og ei åpen kirke for alle i bygda.

           

Stillinga har Oppdal sokn og Lønset sokn som særskilt tjenestested og Gauldal prosti som tjenestedistrikt.

Oppdal og Lønset er de to kirkesoknene i Oppdal kommune, som ligger 12 mil sør for Trondheim, 24 mil nord for Lillehammer, og Dovrebanen og E6 går gjennom bygda.
Her er fjell og vidder, Dovrefjell i sør og Trollheimen i vest, skog og lier, vatn og elver. Kommunesenteret, Aune, har ca. 4000 innbyggere og et rikt tilbud av forretninger, kaféer og spisesteder. Hele kommunen har 7300 innbyggere og er i vekst. Alt etter interesse kan en glede seg over et av landets største alpinanlegg, 20 mil med oppkjørte skiløyper, et kulturhus med allsidig program, konserter, kino, et rikt musikkmiljø, bredt tilbud innen idrett, og for den som heller tar med fiskestanga, hagla eller bærspanna er det gode muligheter for fangst.

I Oppdal er det tre kommunale barneskoler og én ungdomsskole, en kristen privat barne- og ungdomsskole, videregående skole og ti barnehager. De fleste skolene og barnehagene deltar i egne gudstjenester før jul.

Oppdal sokn hadde i 2023 93 gudstjeneste, 36 dåpsbarn, 27 konfirmanter (i år 54!), 17 vigsler og 75 gravferder. Det meste foregår i Oppdal kirke (korskirke fra 1651) tre km  fra sentrum, og i Oppdal misjons- og menighetshus i sentrum. Her er det konfirmantundervisning, ungdomsarbeid (KRIK og NKSS), babysang, barnekor, søndagsskole og det som ellers er TOPP (= trosopplæring i Oppdal). Det trivelige og vel utstyrte menighetskontoret ligger også her. I tillegg til Oppdal kirke, finner vi Fagerhaug kirke i soknet, hvor det holdes seks gudstjenester i året. 

Lønset sokn har gudstjeneste første søndag i måneden og på førstedagene. I 2023 var det 18 gudstjenester, 5 dåpsbarn, 4 konfirmanter, 8 vigsler og 5 gravferder. Lønset kirke er ei åttekanta kirke fra 1863.

St. Olavsleden går gjennom bygda og pilegrimslivet er en viktig del av kirkelivet med pilegrimsdager i juli. St. Mikaels kapell står åpent 24/7 året rundt.

 

Vi har ukentlige institusjonsandakter ved sykeheimen og eldresenteret. Andaktene støttes av 30 frivillige sangere i fire grupper. NLM har to bedehus i bygda og de driver blant annet et godt barnearbeid. Oppdal baptistmenighet og Oppdal kristne senter driver også et bra arbeid og det er jevnlig samarbeid på tvers av konfesjonsgrensene.

Soknene betjenes av to sokneprester, to organister (deltid), trosopplærer, to kirketjenere, sekretær og kirkeverge.


For ytterligere informasjon, se hjemmesidene til Oppdal kommune, Nidaros bispedømme og Oppdalskirkene.


Søknad sendes via www.kirkejobb.no  - Nidaros bispedømme

 

Arbeidsoppgaver

 • Soknepresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
 • Soknepresten vil ha sete i Oppdal menighetsråd og Oppdal kirkelige fellesråd.
 • Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner, tjenesteuker og samarbeid med andre prester i prostiet, inkludert deltagelse i beredskap.

Kvalifikasjoner

 • Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr § 2 i Forskrift om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
 • Målformen i soknene er bokmål. Søkerne må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

Personlige egenskaper

Vi ønsker en prest som

 • kan fylle stillingen i henhold til tjenesteordningen og som har lyst til å gå inn i de lokale utfordringer
 • både kan videreføre eksisterende arbeid, men som også har ideer og tar nye initiativ
 • kan inspirere og motivere
 • kan samarbeide med ansatte og frivillige, og bidra positivt inn i lokalt stabsfellesskap og i prostifellesskapet.
 • er kontaktskapende i møte med folk fra ulike aldersgrupper og ulik kirketilknytning
 • er motivert til å gå i arbeidsveiledning

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i kode1555 Sokneprest. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.

 

Bispedømmet ønsker balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å legge til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.


Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning og andre avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.

Søknad sendes elektronisk via www.kirkejobb.no 

 

Kontaktinformasjon:

Øystein Flø
Prost
 E-post:Oystein.Flo@melhus.kommune.no
 
Tom Elvebakk
Personalsjef
 E-post:te663@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oppdal, Norge
Publisert 2024-03-20
Søknadsfrist 2024-04-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger