Sokneprest Stiklestad prosti, med Stiklestad sokn som tjenestested

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Er du glad i folkekirka og mangfoldet?
Vil du hjelpe oss å bygge menighet, forvalte Olavsarven og gjøre evangeliet relevant for verdalinger?
Da er dette jobben for deg!

I Verdal kommune bor det ca. 15.000 mennesker fordelt på tre sokn: Stiklestad sokn (ca. 9000 medlemmer), Vera og Vuku sokn (ca. 1500 medlemmer) og Vinne sokn (ca. 1800 medlemmer). Verdal er et godt sted å bo og en spennende plass å være prest. Her er det et mangfoldig kulturliv som favner alt fra Vømmølfestival til Spelet om Heilag Olav. Verdal byr på en blanding av bonde-, og industrisamfunn. I nabokommunen Levanger, sørover, finner du sykehus og Nord universitet. Nordover ligger Steinkjer som er administrasjonssted for Trøndelag fylke.

Menighetene i Verdal betjenes av en dyktig og samarbeidsvillig stab med to prester, to kantorer, en kateket, en menighetspedagog, to diakoniarbeidere og tre kirketjenere. På kirkekontoret ved Verdalsøra kapell har vi et godt arbeidsmiljø og vil ha en omgjengelig prest som bidrar i arbeidet med å være en kirke for alle.

I Stiklestad sokn ligger Stiklestad kirke fra 1180, bygget over stedet der Olav Haraldsson falt i slaget på Stiklestad i 1030. Soknet har også Verdalsøra kapell fra 1969. Vi har temagudstjenester gjennom året og mye aktivitet i begge kirkene.

Et engasjert sokneråd og frivillige ser fram til et godt samarbeid. Rådet arrangerer bla. Svartsøndagskonsert, høstsangkveld og stiller som medliturger og kirkeverter. Et stort frivillighetsapparat holder kirken åpen om sommeren med besøk av 6-7000 turister.

Som sokneprest vil du ha sete i Stiklestad sokneråd. Rådet ønsker seg en vennlig og arbeidsglad menighetsprest for hverdagen, en folkets prest som ser mennesker, som liker å samarbeide, og som formidler budskapet på en jordnær måte. Vår nye prest skal være inkluderende og raus.

Det er god oppslutning om kirkelige handlinger og ca. 100 dåp i løpet av året. Du vil ha ansvar for to konfirmantgrupper og inngår i vanlig turnusfordeling for gudstjenester, gravferder og vigsler.

Du må ha vilje til samarbeid og interesse for å forvalte Olavsarven. Vi ønsker en prest som kan bidra inn i nasjonaljubileet 2030 sammen med våre samarbeidspartnere ved Stiklestad nasjonale kultursenter. Økumenikk er viktig og vi ønsker at du er med å videreutvikle samarbeidet med den katolske og ortodokse menigheten på Stiklestad.
Andre institusjoner i soknet vi betjener er Bakketun folkehøyskole, Verdal fengsel og det nye bo- og behandlingssenteret i Verdal.

Som sokneprest vil du sitte i Spelnemda, som er organet for frivillighetsapparet knyttet til Spelet om Heilag Olav. Uken rundt Olsok 29.juli står kirkene i Verdal ansvarlig for kirkeprogrammet knyttet til Olsokdagene og her vil du ha en ledende rolle i utforming, planlegging og gjennomføring av tiltakene.

 

Stiklestad prosti har 26 sokn, fordelt på fire fellesråd og seks kommuner: Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta. Sør-Innherad kirkelige fellesråd er et interkommunalt samarbeid mellom Verdal, Levanger og Frosta. Vi har 16,5 soknepreststillinger i tillegg til prostiprest og prost. Prostilaget er aktivt med prestemøter ca. en gang per måned, felleskap og faglig utviklingsarbeid.

For mer informasjon:
www.sikirken.no  – Sør-Innherad kirkelige fellesråd
www.kirken.no/nidaros  - Nidaros bispedømme
www.verdal.kommune 

 

Arbeidsoppgaver

Soknepresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester

Kvalifikasjoner

 • Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest", jf. § 2 i Forskrift for tilsetting som menighetsprest og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester
 • Søker bør ha erfaring som bidrar til at oppgavene for stillingen og utfordringene som er beskrevet for menighetene blir ivaretatt.
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.
 • Søker må opplyse om de behersker begge målformer. Målformen i Stiklestad sokn er bokmål, mens det brukes nynorsk i de to andre soknene i kommunen.

Det åpnes for at ikke-kvalifiserte kan søke, med forutsetning om en plan om et Prest-under-utdanning-løp.
Om "Prest under utdanning" (PUU):
PUU er en stilling som muliggjør ikke-kvalifiserte som ønsker å bli prest, til å oppnå de nødvendige kvalifikasjoner. Det er en fast stilling, hvor det i gjennomsnitt settes av 40% lønnet permisjon for hele studieperiode. Det gis inntil fire år for å fullføre studiet. En slik stilling forutsetter opptak på aktuelle studier innen maksimalt 6mnd etter tilsetting. 
For mer informasjon om PUU-løpet, se Prest under utdanning - www.kirken.no//nb-NO/bli-med/jobb-i-den-norske-kirke/prest%20under%20utdanning/ , og kontakt de teologiske utdanningsinstitusjonene. Også bispedømmekontoret vil være behjelpelig ved spørsmål.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en prest som:

 • Liker å arbeide med gudstjeneste- og menighetsutvikling og som vil engasjere seg for en åpen og inkluderende folkekirke
 • Har vilje til å bidra til gode samarbeidsforhold, trivsel og engasjement med kolleger,  frivillige medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Er konstruktiv og løsningsorientert, kontaktskapende, ryddig og kan administrere arbeidet sitt på en god og effektiv måte
 • Kan jobbe selvstendig og i fellesskap med ansatte og frivillige medarbeidere

 

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i kode 1555 Sokneprest. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning
 • Ved PUU-tilsetting er det egne betingelser for lønnsplassering. Arbeidsmengde og arbeidsoppgaver justeres i tråd med PUU-løp, i dialog med prost. 

 

Bispedømmet har mål om å få en balansert alders- og kjønnssammensetning i sokn/prosti samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter følgende:
a) endring i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning og beredskapsordning.
b) avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.
Søknad sendes elektronisk via https://kirkejobb.no  - Nidaros bispedømme

 

Kontaktinformasjon:

Christine Waanders
Prost
 E-post:cw558@kirken.no
 
Tom Elvebakk
seksjonsleder
 E-post:te663@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Stiklestad, Norge
Publisert 2024-03-20
Søknadsfrist 2024-04-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger