Diakon/diakonal medarbeider i Hamburg

Sjømannskirken i Tyskland

Vi ser etter deg som ønsker å være med å utvikle hvordan arbeidet i Sjømannskirken i Tyskland skal se ut framover. Du får i stor grad sette ditt preg på stillingen og arbeidet, og du må kunne trives med og evne å bygge gode relasjoner med studenter og unge voksne i Hamburg, i tillegg til å ivareta de nordmennene som har en sterk tilknytning til kirken fra før. Du må påregne en del reising mellom Hamburg og Berlin, men vil ha din base i Hamburg.  

Du kommer til et positivt arbeidsmiljø med en stab som samarbeider godt på tvers av byer, og som er opptatt av å være framoverlent og nytenkende, samtidig som de ivaretar de gode tradisjonene. 

Du kommer til en arbeidshverdag i Tysklands to største byer, som byr på flotte kulturopplevelser, spennende museer, gode restauranter og en unik historie. Du får bo svært sentralt i Hamburg. 

 

Dine arbeidsoppgaver blir

 • oppsøkende virksomhet rettet mot studenter og unge voksne i Nord-Tyskland
 • diakonale oppgaver i Hamburg, som hjemmebesøk
 • å delta på familiearrangementer i Berlin
 • å holde gudstjenester omtrent en gang i måneden i Hamburg
 • konfirmant- og leirarbeid
 • planlegging og gjennomføring av større arrangementer i samarbeid med staben
 • å være vertskap i Hamburg
 • å bidra sammen med resten av staben i det praktiske og menighetsbyggende arbeidet i Tyskland

Kompetanse og erfaring

 • Utdanning og relevant erfaring som diakon vil telle positivt.
 • Utdanning som kateket, menighetspedagog, trosopplærer, eller annen relevant utdanning kan vurderes ut ifra relevant erfaring innen diakonalt arbeid.
 • Du har erfaring og glede med forkynnelse og gudstjenestearbeid.
 • Du trives med eller har erfaring med å nå ut til unge voksne.  
 • Du har erfaring med hjemmebesøk og samtaler med folk i ulik alder.
 • Du har erfart viktigheten av å få frivillige til å bidra, og inkludere dem i det utvidede stabsfellesskapet.
 • Du har førerkort klasse B, ettersom det er nødvendig for tjenesten.
Medreisende ektefelle/samboer:
 • Det kan tilbys 50 % stilling som diakonal medarbeider for eventuell medreisende ektefelle/samboer, dersom vedkommende oppfyller kravene til en tilsetting.
 • Dette er en kirkelig stilling, der oppgavene vil avhenge av kompetanse og interesser, og bli tilpasset de behov kirken har.
 • Vennligst legg ved CV og søknad hvis ektefelle/samboer ønsker å bli vurdert for stilling. Vi gjør en like grundig prosess med søkere til denne stillingen som for hovedstillingen, og punktene under gjelder også for denne stillingen.

 • Det vises til Sjømannskirkens formelle krav til ansettelse.
 • Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag
 • Hvis ikke søker eller ektefelle/samboer er medlem i Den norske kirke, vennligst opplys i søknaden hvilket kirkesamfunn.
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1.
 • Kontraktsvilkårene for utstasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan bli vurdert til en ansettelse på særskilte vilkår (lokal kontrakt).
 • Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger med tre års bindingstid, og med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. 

Vi ser etter deg som

 • er tilpasningsdyktig og evner å se muligheter i en omstillingsfase
 • evner å tenke selv, arbeide selvstendig, og se hva som kan eller bør gjøres
 • har evne og vilje til å drive med oppsøkende arbeid
 • trives med og evner å snakke med, møte og omgås mennesker, også de som er ulik deg selv
 • er flink på samhandling og samspill med andre
 • har en fleksibel innstilling til arbeidstid og oppgaver, samtidig som du evner å sette nødvendige grenser
 • er god til å engasjere og inkludere andre, og til å bli engasjert selv

Hvis dette høres ut som deg, og en arbeidshverdag du kan trives i, er du hjertelig velkommen til å søke!

Vi tilbyr

 • lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utstasjonerte, og ut ifra formell kompetanse og ansiennitet
 • tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • arbeidsveiledning (ABV)
 • møblert tjenestebolig til disposisjon, se nærmere beskrivelse i bo- og levebeskrivelsen

  Vi har samlet en del informasjon om hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken. Les mer på Sjømannskirken sin hjemmeside for sjømannskirkene i Hamburg og Berlin.

  OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per e-post eller post. Legg ved eventuelle attester og bruk koblingen til Vitnemålsportalen for å legge ved eventuelle vitnemål som er relevant.

 

Sjømannskirken har hatt fast tilstedeværelse i Hamburg siden 1909 og dagens kirke fra 1959 er bygget som en klassisk sjømannskirke. Den ligger sentralt i et hyggelig café- og restaurantstrøk like ved Elben og havnen i Hamburg. Havnen er den nest største i Europa og Hamburg er Tysklands fremste handelsby. Det er færre skipsbesøk nå enn tidligere. Her er noe norsk næringsliv og en del studenter.

Sjømannskirken fungerer som menighetskirke for de omlag 600 fastboende nordmenn i Hamburg og omegn med gudstjeneste en søndag i måneden, og på de aller fleste helligdager. Også arrangementer i andre byer hører inn under Sjømannskirken i Hamburg og Berlin sitt virksomhetsområde.

Staben er fordelt mellom Berlin og Hamburg og består av daglig leder/sjømannsprest og sjømannsprest, regnskapsfører, vertskap og administrativ koordinator, en diakonal medarbeider og en praktikant.  

 

Kontaktinformasjon:

Svanhild Byrknes
HR-rådgiver
 E-post:sby@sjomannskirken.no
 
Marte Solbakken Leberg
Daglig leder/sjømannsprest
 E-post:msl@sjomannskirken.no
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Ditmar-Koel-Straße 4, 20459 Hamburg, Tyskland
Publisert 2024-03-18
Søknadsfrist 2024-04-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger