Domprost i Tønsberg domprosti

Den norske kirke, Tunsberg bispedømme

Vi søker en ny domprost.

Da vår nåværende domprost går over i ny stilling, søker vi etter en trygg, tydelig og samarbeidsvillig domprost som vil fylle en sentral lederstilling i Tunsberg bispedømme. Vi ønsker en tydelig leder med gjennomføringskraft og et strategisk blikk på det å være kirke i Tønsberg og Færder.
 
Vår nye domprost er god på formidling, kommunikasjon og relasjonsbygging, har forståelse for verdibasert ledelse, gode samarbeidsevner og er fleksibel. Domprosten må ha vilje og evne til å inspirere og motivere medarbeidere på tvers av arbeidsgiverlinjer og menigheter. Domprosten vil også være viktig i det liturgiske og gudstjenestelige arbeidet i prostiet, trives i et spennende tverrfaglig samarbeid, være strukturert og bidrar til fremdrift og nytenkning.

Tønsberg Domprosti ligger i hjertet av Vestfold og dekker kommunene Tønsberg og Færder med til sammen ca. 86 000 innbyggere. Soknene i Domprostiet har stort spenn i størrelse og demografi. Det er både urbane områder, landsbygd og kystnært landskap. Færder er kjent for sin vakre skjærgård som for en stor del ligger innenfor Færder nasjonalpark. Færder har seks kirker og to kapeller. Færder kirkelige fellesråd har sine lokaler på Borgheim. Tønsberg kirkelige fellesråd er lokalisert vis a vis Domkirken i Tønsberg og der har også prosten sine kontorer. Tønsberg består av 9 sokn med 14 kirker og 3 kapell.

Tønsberg Domprosti har pr. nå 16 prestestillinger og en fengselsprest.

Tønsberg by er et administrasjonssentrum for Vestfold med blant annet Statens Park, Sykehuset i Vestfold og flere skoler. Tønsberg er også hovedsete for en rekke statlige instanser, deriblant Sør-Øst politidistrikt, Valgdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Domprosten er biskopens faste stedfortreder og må påregne representasjonsoppgaver og særskilte arbeidsoppgaver ved lokale og nasjonale begivenheter. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle prestetjenesten i prostiet
 • Bistå ansatte og kirkelige organer med faglig veiledning, råd og støtte
 • Lede endrings- og omstillingsprosesser
 • Kontakt med offentlige organer og miljøer i prostiet
 • Medlem av Tønsberg og Færder kirkelige fellesråd og ha et nært samarbeid med kirkevergene i Tønsberg og Færder
 • Resultatansvar for prostiet i samarbeid med bispedømmekontoret
 • Biskopens faste stedfortreder
 • Gudstjenester og annen prestetjeneste etter avtale med biskop
 •  Andre oppgaver jf. tjenesteordning for proster

lenke til  Tjenesteordningen for proster

Kvalifikasjoner

 • Cand. theol. eller tilsvarende med praktikum
 • Lederutdanning og dokumentert ledererfaring vil bli tillagt vekt
 • Erfaring og kompetanse fra personalledelse og økonomistyring
 • Behersker relevante dataverktøy
 • Økumenisk bevissthet og erfaring med dialogarbeid 
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse ihht Trossamfunnsloven § 20.

Personlige egenskaper

 

 • Fleksibel, initiativrik og selvstendig
 • Gode kommunikative ferdigheter
 • Gode samarbeids- og gode kontaktskapende evner
 • Gode administrative ferdigheter
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å handtere et mangfold av arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gode formidlingsevner og liturgisk kompetanse

 

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes i lønnsramme 0935 - Domprost
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godtgjørelser i henhold til gjeldende regulativ
 • Administrativ støtte

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25, jf. Kirkeordning for Den norske kirke § 42. Det er mulig å bli unntatt fra å stå på offentlig søkerliste. Har man gitt samtykke til å stå på offentlig søkerliste kan dette på ethvert tidspunkt trekkes tilbake.

Den norske kirke skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold, uavhengig av etnisitet, alder, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller legning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

 

Tunsberg bispedømme består av fylkene Vestfold og Buskerud. Geografisk og demografisk er det et bispedømme "fra fjord til fjell" med byer ved kysten til bygder høyt til fjells. Tunsberg biskop og bispedømmeråd har et strategisk ansvar for bispedømmets virksomhet, og har arbeidsgiveransvaret for ca.120 prester i 9 prostier.

 

Kontaktinformasjon:

Eigil Morvik
Stiftsdirektør
 
Kristin Brønn
HR-leder
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Storgaten 52, 3126 Tønsberg
Publisert 2024-03-14
Søknadsfrist 2024-04-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger