Organist/menighetsmusiker i Tromøy menighet

Det er ledig 80 % fast stilling som organist/menighetsmusiker i Arendal kirkelige fellesråds område med tjenestested i Tromøy menighet.

Tromøy sokn har ca. 4 000 medlemmer, og ligger vakkert til i skjærgården i den østlige delen av Arendal kommune. I soknet er det to kirker: Tromøy kirke, en middelalderkirke fra ca. 1150, og Færvik kirke fra 1884. Begge kirkene er i bruk, og har sine særpreg som utnyttes i gjennomføringen av de kirkelige aktivitetene i menigheten. Det holdes enkelte gudstjenester i Tromøy menighetshus i tillegg til friluftsgudstjenester.

 

Tromøy menighet har et rikt og mangfoldig aktivitetstilbud med mange frivillige som aktivt bidrar til dette. Flere kor er tilknyttet menigheten og musikk er et viktig virkemiddel i menighetens arbeid, fra babysang til voksenarbeid. Menigheten jobber strategisk og vil fremover ha behov for å sette økt fokus blant annet på rekruttering og arbeid med barn og unge. Vi ønsker å være en menighet som aktivt er i dialog og samarbeid med lokalmiljøet på øya vår.

 

Organist/menighetsmusiker inngår i menighetens stab som i tillegg består av sokneprest, kirketjener, kateket, menighetspedagog og menighetssekretær. Staben har kontor på Tromøy menighetshus som ligger sentralt på øya.

 

Kirkene har disse orglene:
Færvik: 11 stemmer, fordelt på 2 manualer og pedaler, restaurert (Olsen & Jørgensen)
Tromøy: 21 stemmer, fordelt på 2 manualer og pedaler (Muhleisen, nytt 2016)

 

Hovedoppgaver:

 • Lede og utvikle det kirkemusikalske arbeidet i menigheten
 • Bidra til musikalsk mangfold og kvalitet i menigheten
 • Ha ansvar for korarbeid spesielt knyttet til gudstjenestene
 • Bidra musikalsk i drift av barnekor
 • Være en aktiv deltaker i forberedelse og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige arrangementer i samarbeid med prest og øvrig stab
 • Delta på institusjonsbesøk i samarbeid med prest
 • Delta i menighetens satsing på trosopplæring og barnehage- og skolesamarbeid

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på høyskolenivå innen kirkemusikk eller annen relevant musikkutdanning
 • Allsidige orgel- og pianoferdigheter
 • Erfaring fra korvirksomhet for ulike aldersgrupper

 

Vi ønsker oss en person som:

 • er driftig, engasjert og kreativ med ønske om å bidra til menighetens mangfoldige musikkliv
 • ønsker å bidra til at kirken oppleves som en åpen og inkluderende folkekirke
 • samarbeider med og involverer lokale sang/musikk-krefter i gudstjenestene og andre kirkelige arrangementer
 • kommuniserer godt både skriftlig og muntlig på norsk

 

Personlig egnethet og evne til inspirasjon, samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt.

 

Vi kan tilby:

 • arbeid i en menighet med stort engasjement og allsidig musikkliv
 • flott orgel i Tromøy kirke med meget god kvalitet
 • godt arbeidsfellesskap og miljø i Tromøy menighetshus
 • AFP-ordning og medlemskap i Arendal kommunale pensjonskasse
 • stort potensiale for rette vedkommende

 

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår iht. gjeldende regulativ og tariffavtale. Søker må disponere bil.

Politiattest må legges frem ved ansettelse.

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke.

Kopi av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju. I forbindelse med intervju til stillingen vil det være aktuelt med prøvespill.

For nærmere informasjon om stillingen kontaktes kirkeverge Bjørg Løhaugen, tlf 90 77 29 59, e-post: bjorg.lohaugen@agderkirken.no. For mer informasjon om menigheten, se våre hjemmesider på www.tromoy.menighet.no

Søknad med CV sendes innen 07.04.2024 til Kirkevergen i Arendal på e-post: post@agderkirken.no

Arbeidsgiver Arendal kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Elgveien 32, 4818 Færvik
Publisert 2024-03-14
Søknadsfrist 2024-04-07
Stillingstype Fast, 80% deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Arendal kirkelige fellesråd

Arendal
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger