Integrerings- og dialog diakon

Ønsker du å jobbe i en kirkelig tjeneste med fokus på integreringsarbeid og religions- og samfunnsdialog i byen? Ønsker du å være med å utvikle Dialoghuset Drammen?

Arbeidsgiver for integrerings- og dialogdiakonen er Drammen Kirkelige Fellesråd (DKF). Stillingen er et samarbeid med Kirkelig Dialogsenter Drammen (KDD) og Forandringshuset Drammen. Stillingen vil være tilknyttet Dialoghuset Drammen. Dialoghuset Drammen er tidligere Strømsø menighetshus som skal utvikles som livssynsåpent værested for voksne og unge på tvers av religion, kultur og sosial bakgrunn. Dialoghuset er et samskapningsprosjekt mellom Strømsø bykirke, KDD og Forandringshuset. Drammen og omegn tros- og livssynsforum er en viktig samarbeidspartner.  
Integrerings- og dialogdiakonen vil samarbeide med mange forskjellige aktører, offentlige instanser og organisasjoner. Samtidig vil den jobbe i team med dialogprest og leder av KDD, Bykirkens diakon, og staben i Forandringshuset i Drammen. Det er etablert en styringsgruppe bestående av representanter fra Drammen kirkelige fellesråd, Kirkelig Dialogsenter Drammen og Forandringshuset Drammen for å følge opp stillingens arbeid og målsettinger. Stillingen må delvis finansieres gjennom prosjektmidler.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og bygge opp Dialoghuset Drammen som flerkulturelt værested
 • Rekruttere, følge opp og veilede frivillige medarbeidere i integrerings- og dialogfeltet.
 • Koordinering og videreutvikling av språk- og arbeidspraksis i Drammens menigheter og i Forandringshusets virksomhet
 • Noe prosjektarbeid for Kirkelig dialogsenter Drammen 
 • Møteplassarbeid på skoler i nærområdet
 • Søknadsskriving, rapportering og nettverksbygging
 • Bygge nettverk og relasjoner med offentlige og ideelle aktører med mål om felles satsing innenfor fagfeltet.
 • Jobbe med målrettet rekruttering og informasjonsarbeid ut mot målgruppe, kommune og andre aktører.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som Diakon i samsvar med tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner i Den Norske kirke.
 • Søkere med annen relevant utdanning/praksis (helse, sosial eller teologisk) kan også bli vurdert. 
 • Erfaring med prosjektledelse eller utviklingsarbeid 
 • Relevant erfaring innen arbeid med minoriteter og flerkulturelt arbeid.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, reflektert og kultursensitiv
 • Kontaktskapende og omsorgsfull
 • Evne til å rekruttere og inspirere frivillige
 • Gode samarbeidsevner, allsidig og løsningsfokusert
 • Dyktig relasjons og nettverksbygger
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Et godt og hyggelig arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer.
 • En spennende arbeidsplass med store muligheter for å utvikle det diakonale arbeidet i det livssynsåpne samfunnet.
 • Lønnsplassering etter KAs HTA.
 • Offentlig tjenestepensjon i Drammen kommunale pensjonskasse.

Særskilte Krav

 • Det stilles krav til medlemskap i Den norske kirke.
 • Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest), jf. Kirkelovens § 29.
 • Fleksibilitet i arbeidstid. Kveldsarbeid og noe helgearbeid må påregnes.

For nærmere opplysninger om stillingen ta kontakt med Karoline Faber dialogprest og leder av kirkelig dialogsenter Drammen på tlf: 486 03 860 e-post: kf565@kirken.no

www.kirken.no/drammen

 

Kontaktinformasjon:

Karoline Faber
Dialog prest og leder av Drammen kirkelige dialogsenter
 
Hilde Mari Ski
Personalkonsulent
Arbeidsgiver Drammen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Publisert 2024-03-14
Søknadsfrist 2024-04-07
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Drammen kirkelige fellesråd

Drammen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger