Direktør

Kirkerådets hovedoppgave er å være forberedende og iverksettende organ for Kirkens øverste valgte organ, Kirkemøtet. Kirkerådets sekretariat består av om lag 100 personer fordelt på åtte avdelinger og ni seksjoner. Kirkerådet har arbeidsgiveransvar for prester og administrativt ansatte i mer enn 1 600 årsverk fordelt på Kirkerådet, 11 bispedømmeråd og 94 prostier, og forvalter et statstilskudd på 2,5 milliarder kroner.

Vil du være med å lede Den norske kirke inn i en ny tid som folkekirke? 

Kirkerådet leder Den norske kirke på nasjonalt nivå. Kirkerådet forbereder de saker som skal behandles av Kirkemøtet, og iverksetter Kirkemøtets beslutninger. Nå søker Kirkerådet ny direktør.

Kirkerådets direktør er øverste administrative leder for Den norske kirke, og har dermed et administrativt helhetlig ansvar for trossamfunnet Den norske kirke. Direktøren har personalansvar for Kirkerådets sekretariat, og arbeidsgiveransvar for rettssubjektet Den norske kirke. Viktige oppgaver fremover for den nye direktøren vil være knyttet til kirkens rolle, synlighet og relevans i samfunnet, og til samspillet internt i en stor og mangfoldig folkekirke.
  
For å fylle rollen som direktør for Kirkerådet, er det avgjørende å være en erfaren leder med solid forståelse for Den norske kirke, god samfunnsforståelse, kulturforståelse, organisasjonsforståelse og rolleforståelse. Erfaring fra virksomhetsstyring, økonomi, HR og organisasjonsutvikling er nødvendig. Likeså erfaring med samledelse mellom politisk ledelse og administrativ ledelse, sammen med erfaring fra forvaltning, politiske prosesser, interessepolitikk, myndighetskontakt og synlighetsarbeid.
Kirkerådets direktør må være medlem av Den norske kirke.

Den rette for stillingen er en tillitsskapende relasjonsbygger med gode samarbeidsevner som evner å samle og gi retning i en stor og mangfoldig organisasjonskultur. For å lykkes med det, er det viktig å være god på prosesstyring og forankring, inkludering og motivering, og å evne å lede gjennom andre. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby en givende og utfordrende lederstilling i en organisasjon som er i en spennende utviklingsfase etter overgangen fra statskirke til folkekirke. Direktøren rapporterer til Kirkerådet, og ansettes på åremål for seks år, med mulighet for seks års forlengelse.

Den norske kirke skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold, uavhengig av etnisitet, alder, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller legning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.   

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste etter offentleglova § 25, jf. kirkeordning for Den norske kirke § 42. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden. Behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen er artikkel 6 nr. 1 bokstav b.   

Vil du vite mer om stillingen, ta gjerne kontakt med våre rekrutteringsrådgivere hos Hodejegerne AS, Åshild Mathisen, tlf.: 930 27 788 eller Eva Engeset, tlf.: 469 50 102.

Søknadsfrist er 15. april, søk gjerne i god tid før fristen.

 

Kontaktinformasjon:

Åshild Mathisen
Partner og rådgiver
aashild@hodejegerne.no

+4793027788

 

Eva Engeset
Seniorrådgiver
eva.engeset@hodejegerne.no

+4746950102

Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusgata 1, 0152 Oslo
Publisert 2024-03-07
Søknadsfrist 2024-04-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Rådhusgata 1-3
151 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger