Vikariat som kateket menighetspedagog i Greverud menighet

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Er du klar for et vikariat som kateket eller menighetspedagog i 100% stilling

  • Der du blir del av en godt fungerende stab 
  • Der du kan gjøre en forskjell i mange unges liv
  • Der du får mye ansvar, men ikke står alene i oppdraget

Nå er det ledig stilling i Greverud menighet i Nordre Follo kommune, rett utenfor Oslo, da vår kateket er i foreldrepermisjon fram til 30.11.2024.

Tiltredelse fra 15.01.2024

 

Hva går jobben ut på?

Greverud kirke vil være arbeidsstedet ditt, men du vil også jobbe sammen med stabene i Kolbotn og Oppegård. Du vil ha ansvaret for videreføring av et godt etablert konfirmantarbeid i de tre menighetene. Det er svært god oppslutning om konfirmasjon i våre menigheter, og sammen med kolleger og erfarne frivillige blir sommerens leir og konfirmantopplegg noe av det viktigste du kommer til å jobbe med.
Konfirmantarbeidet utgjør ca. 40 prosent av stillingen, trosopplæring er også ca. 40 prosent av arbeidet. Hos oss handler det om gjennomføring av tiltak i Greverud og Oppegård kirker, og planlegging av noe som skjer i Sofiemyr kirke. Dette arbeidet gjør du sammen med kolleger, hvor noe er det du som har ansvar for, og andre aktiviteter er du med og planlegger og gjennomfører under andres ledelse.
De siste 20 prosentene fordeler seg på annet undervisningsarbeid, som skole-kirke-samarbeid og barnehagevandringer. Du vil delta på en ungdomstur siste helgen i januar.

Hvilke kvalifikasjoner trengs?

Du må ha utdanning som kateket eller menighetspedagog. For å kvalifiseres som kateket må du ha mastergrad, og for å kvalifiseres som menighetspedagog må du ha minimum 30 stp. i teologi og minimum 30 stp. i pedagogikk. Dersom du har annen utdanning innen kristendom/teologi og pedagogikk, kan du også søke. Relevant erfaring er en fordel, og personlig egnethet vil bli vektlagt. 
Du må være medlem i Den norske kirke og bør inneha førerkort klasse B.

Hvilke personlige egenskaper blir satt pris på i stillingen?

Gode pedagogiske ferdigheter er nødvendig, og du må være en god formidler. Vi forventer at du er strukturert og tenker helhetlig. Du bør kunne jobbe både selvstendig, og samarbeide med andre. Interesse for bruk av sosiale medier i daglig arbeid er en fordel.

Hva tilbyr vi?

Greverud menighet har mange engasjerte frivillige og en stab som jobber godt sammen, støtter og avlaster hverandre. Menighetsrådet er aktive i det som skjer i menigheten, og heier på arbeidet som gjøres. I menigheten jobber vi målrettet med å utvikle kirken både som trosfellesskap og folkekirke. Vi er ikke redde for å prøve nye arbeidsmetoder, og har ulike gudstjenester med et gjennomsnittlig oppmøte på ca. 140 deltakere.

Lønn og arbeidsvilkår etter KA’s tariffavtale, pensjonsordning i KLP

 

Særskilte krav 
• Medlemskap i Den norske kirke.
• Tilfredsstillende politiattest fremlegges før tilsettelse, jfr Trossamfunnsloven §20

Søknadsfrist: 17.12.23.
Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte menighetsforvalter Marianne K. Henriksen mobil:404550460  eller assisterende kirkeverge Per Øyvind Skrede, mobil: 90137732.
Søknad på nett via webcruiter


Mer informasjon om Kirken i Nordre Follo finner du på www.kirken.no/nordrefollo
For mer informasjon om Nordre Follo kommune – se www.nordrefollo.kommune.no

 

 

Arbeidsgiver Nordre Follo kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Skiveien 178, 1415 Myrvoll
Publisert 2023-11-17
Søknadsfrist 2023-12-17
Stillingstype Vikariat, 100% heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nordre Follo kirkelige fellesråd
Birkelunden 7
1423 Ski
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger