Utstein Pilegrimsgard retreatsenter søke daglig leder

Utstein Pilegrimsgard

Utstein Pilegrimsgard har ledig stilling som daglig leder.

Å være daglig leder innebærer å administrere virksomheten på Pilegrimsgarden, ivareta arbeidsgiveransvaret på vegne av styret, ha oppgaver knyttet til forvaltning av bygg og eiendom og planlegge og lede retreat og samlinger i samarbeid med styre og utvalg.

Visjonen for Utstein Pilegrimsgard er å være «Et stillhetens sted som viser veg til Kristus». Det arrangeres egne retreat, kurs og pilegrimsvandringer og plassen er åpen for menigheter og grupper som ønsker å ha egne samlinger. Pilegrimsgarden har et godt samarbeid med Utstein Kloster. Enkeltpersoner kan bruke plassen til meditasjon og studier og innbys til å følge tidebønnsrytmen. Det er 12 overnattingsrom.

Staben består av daglig leder, kjøkkenleder(deltid), frivillighetskoordinator (deltid) og renholder (deltid). Til tider leies det inn ressurspersoner for å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver. Ellers baserer driften seg på mange frivillige.

For mer informasjon om drift og program se utsteinpilegrimsgard.no

 

Arbeidsoppgaver

 • Sikre stabil drift og lede i henhold til foreliggende planer, visjoner og strategier
 • Promotere og utvikle retreat- og pilegrimsarbeidet i kirken
 • Ivareta personalansvar og medarbeiderutvikling, bygge team både blant ansatte og frivillige
 • Følge opp og gjennomføre programplaner, budsjett og økonomistyring og HMS-tiltak
 • Forberede møter, saksbehandling og følge opp vedtak i styret
 • Koordinere Pilegrimsgardens aktiviteter, involvere og sikre god informasjonsflyt til alle ansatte og frivillige
 • Overordnet ansvar for rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere
 • Fostre godt samarbeid med menigheter i bispedømmet og institusjoner i bydelen.

Kvalifikasjoner

 • Tre-årig relevant høyskoleutdanning, gjerne innen administrasjon/ personalledelse/ økonomi/ kirkefag
 • Relevant erfaring med kristne retreater
 • Ledererfaring og evne til å ha en tydelig rolle i fellesskapet
 • Erfaring med budsjett, regnskap og bruk av IKT

Personlige egenskaper

 • Klar bevissthet om utøvelse av lederrollen
 • Åpen, inkluderende og kontaktskapende
 • Evne til å se, involvere, motivere og engasjere ansatte og frivillige
 • Tydelig og helhetstenkende
 • Ansvarsfull, effektiv og strukturert
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtaleverket i kirkelig sektor
 • En variert og utfordrende jobb i et spennende fellesskap
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stavanger kirkelige fellesråd har gode forsikrings- og pensjonsordninger, pliktig medlemskap i KLP med 2% trekk i brutto lønn  

Annet

 • Søker må̊ være medlem i Den norske kirke
 • Det må̊ påregnes kvelds- og helgearbeid
 • Det må̊ fremlegges tilfredsstillende politiattest i hht Trossamfunnsloven § 20 før tilsettelse
 • Ved tilsettelse blir en ansatt i Stavanger kirkelige fellesråd, med arbeidssted på Utstein Pilegrimsgard

 

Kontaktinformasjon:

Arne Sørås
Styreleder Utstein Pilegrimsgard
 
Katrine Pedersen
HR - sjef
Arbeidsgiver Stavanger kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Utstein Pilegrimsgard, Sorgenfriveien 8, 4156 Mosterøy
Publisert 2023-09-12
Søknadsfrist 2023-10-08
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Stavanger kirkelige fellesråd

Stavanger
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger