2.gangs utlysning - Daglig leder/Kirkeverge Lillehammer 100% stilling

Lillehammer kirkelige fellesråd

Er du en samlende, handlekraftig og omstillingsdyktig leder?
Da har vi i Lillehammer kirkelige fellesråd jobben for deg.

Vår kirkeverge går av med pensjon og vi trenger en ny kirkeverge med gode samarbeidsevner, kompetanse og engasjement til å videreutvikle folkekirken på Lillehammer.
Lillehammer kirkelige fellesråd har sammenfallende grenser med Lillehammer kommune.
Fellesrådsområdet består av 6 sokn med egne menighetsråd, 6 kirker og 7 kirkegårder/gravplasser.
Det er 24 ansatte i fellesrådsområdet som utgjør 17,5 årsverk.
Fellesrådets administrasjon er samlokalisert med prosten i Sør-Gudbrandsdal prosti med moderne og hensiktsmessige lokaler i Lillehammer sentrum.
Det er etablert et godt samarbeid med Lillehammer kommune.

Lillehammer kommune med sine 28000 innbyggere er administrasjonssenter i Innlandet. Flere deler av fylkeskommunen og statsforvalteren har sine kontorer her. Lillehammer har sykehus, god dekning med barnehager, grunnskole og videregående skoler.  Lillehammer er kjent for sin vakre natur med flotte naturområder til bruk både sommer og vinter. Her er et rikt og variert kulturliv med bl.a. Maihaugen, Lillehammer kunstmuseum, Nansenskolen, Høgskolen Innlandet, toppidrettsgymnas NTG, gode idrettsanlegg og en rekke lag og foreninger.

Lillehammer er vertskap for store arrangement som Norsk Litteraturfestival, Vinterspill, World cup, Birkebeinerrennet/løp/ritt m.m.  

 

Fellesrådet søker en erfaren, trygg og engasjert leder som

 • Vil lede fellesrådets strategiske og administrative oppgaver
 • Skal lede i en demokratisk styrt organisasjon
 • Blir en tydelig personalleder for fellesrådets ansatte
 • Viderefører kirkens samarbeid med kommunen og andre aktører i lokalsamfunnet
 • Får et overordnet ansvar for forvaltning og drift av kirker og kirkegårder 
 • Er god på arbeidslivets spilleregler og har evne til å motivere og inspirere medarbeidere
 • Skal være saksbehandler for fellesrådet og andre råd og utvalg

Av utdanning, erfaring og personlige egenskaper søker vi en leder som har

 • Relevant utdanning på universitets/høyskolenivå. Fagområdene kan være ledelse, økonomi, organisasjon eller teologi/kirkefag
 • Har sterkt engasjement for kirken og kirkens plass i samfunnet
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og økonomi
 • Ledererfaring fra offentlig, kirkelig eller privat virksomhet
 • Erfaring fra endringsprosesser og omstilling
 • Evne til å være tydelig, integrert og tillitsskapende i lederrollen
 • Tydelige analytiske og strategiske ferdigheter
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Annet

 • Du må være medlem av Den norske kirke
 • Du må fremlegge politiattest
 • Du må ha førerkort klasse B og disponere bil

Vi kan tilby

 • En trivelig og utfordrende arbeidsplass med kvalifiserte medarbeidere
 • Moderne kontorfasiliteter
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i KLP

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å ringe til kirkeverge Morten Halling tlf 90793177 eller fellesrådets rådgiver, Frank Grimstad tlf 90181261
Vi ber om at det i søknaden opplyses om søker gir tillatelse til oppføring på offentlig søkerliste. 

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ønske om å bli unntatt fra denne listen må grunngis i søknadsportalen, og du vil uansett få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.
Det utarbeides også en utvidet søkerliste. Det betyr at en part har rett til å gjøre seg kjent med øvrige søkeres navn og alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis. (Forskrift om partsoffentlighet i saker om tilsetting i den offentlige forvaltningen, § 2).

 

Søknadsfrist: 30.mai 2023

Gjennomføring av intervjuer skjer i uke 24 (12.-16.juni).

Ønskelig tiltredelse 01.10.23.

 

Arbeidsgiver Lillehammer kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Fåberggata 128, 2615 Lillehammer
Publisert 2023-05-12
Søknadsfrist 2023-05-30
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Lillehammer kirkelige fellesråd

Lillehammer
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger