Sokneprest i Gauldal prosti med Haltdalen, Ålen, Hessdalen sokn som tjenestested

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Soknene tilsvarer Holtålen kommune som har 2000 innbyggere, samt Singsås sokn i Midtre Gauldal kommune Dette soknet har ca 1000 innbyggere.

I soknene er det fire kirker og et kapell: Haltdalen kirke som ligger ved prestegården og er fra 1881. Aunegrenda kapell fra 1952, Ålen kirke fra 1882, Hessdalen kirke fra 1949, samt Singsås kirke fra 1884. I Haltdalen ligger også Haltdalen nye stavkirke som eies av en egen stiftelse.

Soknene ligger i et utpreget folkekirkedistrikt. Gudstjenestene har varierende tilslutning gjennom året, men med en meget god søkning i høytider, nasjonale festdager, ved friluftsgudstjenester etc. Oppslutning om dåp, konfirmasjon og vielser er svært høy, nærmere 100%. Folk er glad i og opptatt av kirkene sine og dugnadsånden står sterkt. Kirkelig statistikk fra 2021 for de fire soknene Haltdalen, Ålen, Hessdalen og Singsås: 27 dåp, 33 konfirmanter, seks vigsler og 33 begravelser og 60 gudstjenester.
Natur og friluftsliv, sanitetsforening og korvirksomhet, er alle samlende faktorer i lokalsamfunnet, og kirken er naturlig inkludert i lokalsamfunnets fellesskap.

Soknepresten har ansvar for konfirmantene i Haltdalen, Ålen og Hessdalen sokn. Undervisningen foregår primært rett etter skoletid i Ålen kirke. Men det er også en tradisjon med konfirmantweekend i samarbeid med frivillige i menighetene.

Når det gjelder utbyggingen av skoler, barnehager og forholdene i lokalsamfunnet/kommunen for øvrig, vises til blant annet kommunenes hjemmeside: Holtålen kommune og til bispedømmets hjemmeside: Kirken i Nidaros
 
Kontorsted for soknepresten er i Ålen, i kommunesenteret for Holtålen kommune. Her er det menighetskontor for Haltdalen, Ålen og Hessdalen sokn og kontorfellesskap med daglig leder, kontorfullmektig, organist og to kirketjenere. Singsås menighet betjenes fra kirkekontoret på Støren som ligger ved Støren kirke. Her er det kontor for sokneprest, prostiprest, daglig leder, sekretær og menighetspedagog(er). 

 

Arbeidsoppgaver
- Soknepresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
- Soknepresten vil ha sete i Haltdalen menighetsråd, Ålen menighetsråd, Hessdalen menighetsråd, samt Holtålen kirkelige fellesråd.
- Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner, tjenesteuker og samarbeid med andre prester i prostiet. 
Kvalifikasjoner
Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
Målformen i soknene er bokmål. Søkerne må opplyse om de behersker begge målformer.
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.
Personlige egenskaper
Vi søker en prest som
- kan fylle stillingen i henhold til tjenesteordningen og som har evner og lyst til å gå inn i de lokale utfordringer
- har gode samarbeidsevner og kan bidra til trivsel og engasjement
- evner å jobbe selvstendig og samtidig i fellesskap med kolleger og frivillige
- er motivert til å gå i arbeidsveiledning
Vi tilbyr

- Stillingen er plassert i kode1555 og lønnes i LR 45.Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
- Medlemskap i Statens pensjonskasse.
- Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.

Bispedømmet ønsker en balansert alders- og kjønnssammensetning i sokn/prosti samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne. 

 

Kontaktinformasjon:

Øystein Flø
prost
 91872873
 Oystein.Flo@melhus.kommune.no
 
Tom Elvebakk
personalsjef
 90793950
 te663@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Holtålen Rådhus, Bakkavegen 1, 7380 Ålen
Publisert 2022-09-09
Søknadsfrist 2022-10-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger