Sokneprest Tønsberg domprosti - Nøtterøy sokn

Den norske kirke, Tunsberg bispedømme

Vil du være sokneprest i Vestfolds skjærgård?

Sokneprest i Tønsberg Domprosti med særskilt tjenestested Nøtterøy sokn

Nøtterøy sokn omfatter Veierland og deler av øya Nøtterøy i Færder kommune. Færder er en øykommune i Vestfold med salt hav på alle kanter, bymessig bebyggelse og landlige områder.
Det er et godt samarbeid mellom kirke og kommune.
Pilegrimsleden i Vestfold går over Nøtterøy og Veierland.
Kirkens korskole Nøtterøy har sitt «hjem» i kulturkirken Nøtterøy.
Nøtterøy menighet ønsker en inkluderende og åpen kirke der folk føler seg velkommen og kan delta i et godt fellesskap. Nøtterøy menighet satser på å være en god vertsmenighet for dåpsfamilier og konfirmanter og på et rikt kulturliv.

Nøtterøy sokn har 2 kirker:
Nøtterøy kirke - en vakker og velholdt steinkirke fra 1100 tallet. Den innbyr til et mangfold av aktiviteter i tillegg til gudstjenestelivet. Den er en høytids- og kulturkirke med åpenhet for hele livet. Veierland kirke fra 1905 - en liten trekirke på øya Veierland; en bilfri øy med få fastboende og mange fritidsboliger. Veierland kirke har sommergudstjenester i juli måned og enkelte andre dager i året.

Kontor og Stab
Staben omfatter prester, kantorer, diakoner, undervisningsansatte, kirketjenere, administrasjon.
Soknene Teie, Torød og Nøtterøy har felles stab og stabsmøte. De 5 menighetsrådene i Færder samarbeider tett. Borgheim menighetssenter ligger sentralt på Nøtterøy. Fellesrådets administrasjon, prester og kantorer har kontorer her.
Det er nært samarbeid mellom tjenestegrupper og med staben i Tjøme som har kontorer på Tjøme.

Se også: https://kirken.no/faerder ; https://korskolen.no/

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Lede prestetjenesten i soknet
 • Delta i konfirmantundervisning, trosopplæringstiltak og annet arbeid knyttet til barn og unge
 • Inngå i tjenesteturnus ved sykehjem og institusjoner
 • Medlem av Nøtterøy menighetsråd
 • Samarbeid med Kirkens korskole Nøtterøy
 • Delta i tverrfaglig samarbeid i soknet, fellesrådet og prostiet
 • Delta i gjeldende beredskapsordning
 • Lede menighetens satsing på dåp
Kvalifikasjoner
 • Teologi / Livssynsfag
 • Cand. teol. med praktikum eller tilsvarende
 • Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.
 • Medlemskap i Den norske kirke.
Personlige egenskaper

Vår nye sokneprest er:

 • Engasjert, nytenkende, kreativ og tar initiativ
 • En åpen og raus lagspiller
 • En god formidler i alle livets faser
 • En som sørger for god samhandling og tverrfaglig samarbeid
 • Strukturert
 • Glad i sang, musikk og kultur
 • En som gir andre rom til gjøre sitt beste og forankrer beslutninger i stab og menighetsråd 
Vi tilbyr
 • Innplassering i stillingskode 1555 sokneprest etter KAs tariffområde
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Reiseutgifter godtgjort etter gjeldende regulativ
 • Til lønnen tilkommer særlige regulativmessige godtgjørelser
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning

 

Tønsberg Domprosti omfatter kommunene Tønsberg og Færder. De to fellesrådene er nyetablerte etter kommunesammenslåinger. 14 sokn og 20 prester i prostiet. Det er korte reiseavstander og godt samarbeid i prosti og fellesråd. 

 

Kontaktinformasjon:

Marta Botne
Domprost
 920 63 387
 
Anne Gjertrud Fugletveit
Hr-leder
 45968783
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nøtterøy kirke, Kirkeveien 192, 3140 Nøtterøy
Publisert 2022-06-27
Søknadsfrist 2022-08-07
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger