Sokneprest i Lebesby sokn

Hammerfest prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme. Bonus ved inngåelse av bindingstid!

Vi har ledig stilling som sokneprest i Lebesby sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Lebesby sokn som særskilt tjenestested og Hammerfest prosti som tjenestedistrikt.

Det tilbys mulighet for bindingstid og tillegg på hhv kr 40 000 for 1 år eller kr 80 000 for 2 års bindingstid.

Lebesby sokn faller sammen med Lebesby kommune som er en kyst - og fjordkommune på Nordkinnhalvøya i Midt-Finnmark.
Lebesby kommune har i overkant av 1300 innbyggere, hvorav ca 1000 bor i kommunesenteret Kjøllefjord. Øvrig bosetning langs Laksefjorden er sentrert omkring bygdene Dyfjord, Lebesby, Kunes og Veidnesklubben.

Det er to barne- og ungdomsskoler i kommunen og videregående skoletilbud i Kjøllefjord.
Næringsveiene i kommunen er primært fiskeri, jordbruk, havbruk og offentlig tjenesteyting samt privat handel og service.
Kommunen strekker seg fra Europas nordligste fastlandspunkt Kinnarodden (71°8′1″) på Nordkinnhalvøya, til Øst-Finnmarks høyeste fjell Raistigai'sa (1067 m.o.h.) inne på Laksefjordvidda og har et areal på 3462 km2.
Laksefjordens unike natur byr på mange opplevelser; langstrakte vidder som er et eldorado for fiske- og jaktinteresserte, og i ytre del av kommunen finner du fuglefjell og rike fiskefelt. Finnkirken er en unik fjellformasjon ytterst i fjorden ved Kjøllefjord.
Trives du ute i naturen så har du alle muligheter for å trives og ha et godt liv i Lebesby.

Kommunikasjonene er gode med 2 daglige hurtigruteanløp, Mehamn flyplass ligger 30 km unna og har 4 daglige flyavganger.

Hovedkirken (1951) ligger i Kjøllefjord. I Lebesby sokn ligger også Dyfjord kirke (1983), Lebesby kirke (1962), Veidnes kirke (1981) og Kunes kirke (1982).
Soknet betjenes av sokneprest, organist (50%), kirketjener (30%) og daglig leder (100%).
Det er også flere deltidsstillinger som kirketjenere ved de andre kirkene.

I 2020 var det 49 gudstjenester, 7 døpte, 15 begravelser og 8 konfirmerte. Kirkelivet er preget av folkekirkelighet med god oppslutning om dåp, konfirmasjon og kirkelige handlinger. Oppslutningen om gudstjenester er varierende. I bygda Lebesby er det barne- og ungdomsgruppe.

Kirkeverge, organist og sokneprest har sine kontorer på rådhuset i Kjøllefjord. Kontorene er fine og trivelige, ligger sentralt til og er bra utstyrt.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkere gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest(barneomsorgsattest jfr. politiregisterloven).

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne tilå inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest.
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Arbeidsgiver har for tiden bolig tilgjengelig i Kjøllefjord.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Mulighet til tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år.
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år.

Bindingstid:
Dersom den som tilsettes i stillingen ønsker å inngå avtale om bindingstid utbetales følgende tillegg:
kr 40.000,- ved 12 mnd bindingstid
kr 80.000,- ved 24 mnd bindingstid

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Lebesby sokn tilhører tiltakssonen, dette gir mulighet for avskriving av studielån og lavere skatt. For ytterligere info se tiltakssonen.no  

 

Kontaktinformasjon:

Audun Sæbø
Personalrådgiver
 40311820
 an887@kirken.no
 
Jon Atle Birkeland
Prost
 970 32 068
 Jon.Atle.Birkeland@hammerfest.kommune.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kjøllefjord, 9790
Publisert 2022-01-18
Søknadsfrist 2022-02-08
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger