Nettprest/nettdiakon

Kirkerådet

Vi skal utvide og utvikle Den norske kirkes chattetjeneste, og søker deg som vil gjøre nybrottsarbeid i kirkens digitale kanaler. I denne stillingen får du brukt din teologiske eller diakonale kompetanse på flere måter, og vil bidra til å styrke det helhetlige kommunikasjonsarbeidet til kirken.
 
Når du jobber som nettprest eller nettdiakon hos oss, skal du både delta i chattetjenesten, følge opp alle prestene og diakonene som er tilknyttet tjenesten og legge planer for å utvide åpningstiden videre. Du er også med i kirke på nett-teamet som arbeider med kirkens digitale kanaler. I tillegg ønsker vi din kompetanse for å styrke det generelle kommunikasjonsarbeidet vårt.
 
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt har åtte medarbeidere med ansvar for blant annet ekstern og intern kommunikasjon, samfunnskontakt, kampanjearbeid og sosiale medier. Avdelingen er en del av Kirkerådets sekretariat.

 

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere, utvikle og utvide kirkens chattetjeneste
 • Delta i kirke-på-nett-teamet som utvikler innhold og nasjonale kampanjer
 • Skape og gjennomføre ulike kommunikasjonstiltak både internt og eksternt
 • Strategisk utvikle det kirkelige tilbudet på nett, både lokalt og nasjonalt.
 • Aktivt bidra til å styrke kommunikasjonsavdelingens daglige arbeid

Kvalifikasjoner

 • Vigslet prest eller diakon
 • Inngående kjennskap til kirkens samtaletilbud og omsorgsarbeid
 • God erfaring med allsidig kommunikasjonsarbeid på nett
 • Erfaring fra arbeid i menighet
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne (norsk og engelsk)
 • Engasjement for kirke og samfunn, med god kjennskap til Den norske kirke og kristen tro og tradisjon.
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke

Personlige egenskaper

 • Teamorientert og selvstendig
 • Tydelig og med god gjennomføringsevne
 • Fleksibel og strategisk
 • Systematisk og analytisk

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1465 spesialprest, 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver avhengig av kompetanse.
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.
 • Kontorlokaler i Oslo sentrum, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø

Den som blir ansatt må være lojal mot Den norske kirkes verdigrunnlag.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden, jf. Offentleglova § 25.

 

Den norske kirke har over 3,5 millioner medlemmer, om lag 75000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste demokratisk valgte organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca 110 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.

 

Kontaktinformasjon:

Emil Alexander Tan Engeset
Kommunikasjonsdirektør (konst.)
 E-post:Ee457@kirken.no
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusgata 1, 0152 Oslo
Publisert 2023-03-10
Søknadsfrist 2023-03-26
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Rådhusgata 1-3
151 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger