Kantor / kirkemusiker, Åkra

Karmøy kirkelig fellesråd

En av våre dyktige kantorer gjennom mange år skal nå gå av med pensjon. Vi har derfor ledig stilling som kantor / kirkemusiker i Karmøy kirkelig fellesråd, med utgangspunkt i Åkra menighet. Karmøy kirkelig fellesråd er arbeidsgiver for ca. 50 ansatte med tjenestested i åtte ulike menigheter i Karmøy kommune. Vårt mål er at kirkemusikken skal være en brobygger mellom generasjoner og kulturer,- mellom barne- og ungdomsarbeid og gudstjenesten.

Kantoren / kirkemusikeren har musikken som hovedverktøy i det menighetsbyggende arbeidet. Dette er en viktig stilling med stor innvirkning på menighetslivet, både når det gjelder gudstjenesteliv og annet menighetsutviklende arbeid. I dette arbeidet vil kantoren / kirkemusikeren arbeide tett med staben i menigheten. I Karmøy ser vi det som viktig å bygge menighet gjennom fellessang, korsang og musikalske uttrykk generelt. Kantor / kirkemusiker vil tilhøre et musikalsk team med kantorer og kirkemusikere i de andre menighetene. Noe arbeid, som f.eks korarbeid og fellesprosjekter, kan gå på tvers av menighetene. Det er et stort frivillig engasjement knyttet til våre kirker, med et variert sang- og musikkliv. Vi ønsker at kantor / kirkemusiker samarbeider tett med frivillige i menigheten, støtter og utvikler nye talenter, og tar initiativ til samarbeid med eksterne aktører. Også i trosopplæringsarbeidet i menigheten vil en samarbeide tett med frivillige.

 

Arbeidsoppgaver
 • Musikalsk tilrettelegging, planlegging og spill ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
 • Drive og utvikle annen musikalsk virksomhet i menigheten, som f.eks. korarbeid, forsangertjeneste, konserter, fellesprosjekter og kultur- og musikkarrangementer.
 • Skape sangglede og bygge gudstjenesteliv og menighet med musikk og fellessang.
 • Musikalsk medvirkning og tilrettelegging i trosopplæringsarbeid med barn og ungdom, og i konfirmantarbeidet.
 • Rekruttere og tilrettelegge for at frivillige i alle aldre kan delta i sang og musikklivet i menigheten.
 • Følge opp menighetens kirkemusikalske virksomhet i tråd med menighetsrådets planer og prioriteringer.
 • Ansvar for utformingen og oppfølging av vedtatt kultur- og kirkemusikkplan
 • Andre spesialiserte arbeidsoppgaver kan også være aktuelle med utgangspunkt i søkers kvalifikasjoner og interesse.
Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
 • Gode ferdigheter innen kirkemusikk.
 • Kvalifikasjonskrav i henhold til tjenesteordning for kantorer (https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2004-11-20-1896). Søkere med annen relevant utdanning og erfaring vil bli vurdert.
 • Kjennskap til Den norske kirke som folkekirke, og evne til en målgruppetilpasset formidling.
 • Beherske orgel, piano og eventuelt andre instrumenter til bruk i konsertvirksomhet og i den brede kirkelige tjeneste for alle generasjoner.
 • Beherske et bredt spekter av ulike musikalske uttrykk og former.
 • Kjennskap til salmeskatten.
 • Gode organisatoriske ferdigheter.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Være glad i mennesker og ha evne og vilje til å bli engasjert og til å engasjere andre.
 • Samarbeidsvillig og fleksibel.
 • Identifiserer seg med menighetens visjon.

Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Særskilte krav:
 • Medlem av Den norske kirke.
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig.
 • Ved ansettelse må politiattest fremlegges, jfr. lov om tros- og livssynssamfunn § 20
 • Den som ansettes må ha sertifikat og disponere bil.
 • Spesielt for kantor: Ved tilsetting av kantor skjer det med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev jfr. tjenesteordningen § 5.
Vi tilbyr
 • Et spennende arbeidsfellesskap med ansatte og frivillige.
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring.
 • Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no).

Aktuelle søkere blir innkalt til prøvespill.

 

Om Åkra menighet:

Åkra menighets visjon: SAMLE til kristent fellesskap. STYRKE troen på Den treenige Gud. SENDE ut vitner for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling.
Åkra menighet ligger i Karmøy kommune, og har ca. 6500 medlemmer. Åkra kirke er en stor arbeidskirke med gode rammer for et aktivt og variert tilbud for mennesker i alle aldre. Kirkeskipet har med tilhørende menighetssal en kapasitet på over 700 deltakere. Et nytt bønnerom i hjørnet av kirkerommet er snart ferdig. Det er et rikt gudstjenesteliv i menigheten der en søker å legge til rette for alle generasjoner. Foruten kirkemusiker, består staben av daglig leder, sokneprest, kapellan, trosopplærer, menighetspedagog, diakoniarbeider og kirketjenere. Staben arbeider målrettet sammen med menighetsråd og frivillige for å kontinuerlig utvikle menighetsarbeidet videre. Det er et godt samarbeid med barnehager, skoler og sykehjem. I soknet finnes også Åkra gamle kirke med tilhørende orgel. Siden Åkra nye kirke ble vigslet i 1985 har det opp igjennom vært et aktivt musikkliv med bl.a. gospelfestivaler, korvirksomhet og forsangertjeneste. Nå skal et nytt kapittel skrives, og vi ser frem til å få ny kirkemusiker med på laget. 
 
Instrumenter:

Åkra kirke har et Verschueren-orgel fra 1986 med 22 stemmer, som er totalrehablitert i 2022.Kirken har også et Yamahaflygel C7X, samt flere piano.

For mer info: www.aakra.karmoykirken.no

Stillingsstørrelse : 100%. Om den riktige kandidaten ønsker redusert stillingsstørrelse, kan dette vurderes.

 

For nærmere opplysninger: adm.leder i Åkra menighet: Grethe Myklebust eller ass. kirkeverge Eva Britt Kvalevaag (begge: tlf: 52 81 00 01).
 
Søknadsfrist: 19.03.2022                  Tiltredelse: Etter avtale

 

Kontaktinformasjon:

Eva Britt Kvalevaag
Assisterende kirkeverge
 95904341
 
Grethe Flotve Myklebust
Administrasjonsleder
 40219787
Arbeidsgiver Karmøy kirkelig fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Skulevegen 6, 4270 Åkrehamn
Publisert 2023-02-14
Søknadsfrist 2023-03-19
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Karmøy kirkelig fellesråd

Karmøy
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger