Innkjøps- og anskaffelsesansvarlig

Vil du jobbe med innkjøp og anskaffelser i Den norske kirke?

Vi søker deg som vil være med å ivareta og videreutvikle innkjøps- og ansaffelsesområdet for Dnk. Du vil få ansvar for å bygge opp og forvalte interne prosedyrer og rutiner, etablere og følge opp rammeavtaler, samt bistå og rådgi innenfor fagområdet.

Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring er en relativt ny avdeling i Kirkerådet som er under oppbygging. Avdelingen har i hovedsak rettssubjektet Den norske kirke som arbeidsområde med ansvar for økonomi- og lønnsarbeid, plan- og strategiarbeid, analyse og statistikk. Vi bygger nå ut for å kunne ivareta anskaffelsesområdet for rettssubjektet. Stillingen er fortrinnsvis lagt til Kristiansand, samlokalisert med Bispedømmekontoret for Agder og Telemark.

 

Arbeidsoppgaver
 • Bygge opp og forvalte interne prosedyrer og rutiner for området
 • Kvalitetssikring av og bistand i gjennomføring av offentlige anskaffelser
 • Gjennomføre anskaffelser og følge opp kontrakter
 • Etablere og følge opp rammeavtaler
 • Vurdere økt samhandling med andre anskaffelses- og innkjøpsmiljø
 • Bidra til fokus på bærekraft inn i anskaffelser/innkjøp
Kvalifikasjoner
 • Erfaring fra lignende arbeid med god kunnskap om kontrakter, avtalerett og forhandlinger
 • Erfaring fra bruk av lov om offentlige anskaffelser
 • Utdanning fra høyskole eller universitet innenfor eksempel økonomi, innkjøp eller jus. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Generelt god og relevant IT-kompetanse
 • Gode kommunikasjons- og formuleringsevner på norsk, skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til Den norske kirke er en fordel
Personlige egenskaper
 • Du er selvgående, initiativrik og komfortabel med ansvar
 • Du har en strukturert og systematisk tilnærming, og fullfører dine oppgaver på en god måte
 • Du har evne til strategisk og analytisk arbeid
 • Du er faglig engasjert og interessert i å bygge opp og videreutvikle våre innkjøpsprosesser
 • Du samarbeider godt med dine kollegaer og bidrar til et godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1364 seniorrådgiver.
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.
 • Kontorlokaler i Kristiansand sentrum, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø

Den som blir ansatt må være lojal mot Den norske kirkes verdigrunnlag.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden, jf. Offentleglova § 25.

 

Den norske kirke har over 3,5 millioner medlemmer, om lag 75000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste demokratisk valgte organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca 110 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.

 

Kontaktinformasjon:

Gunn Schärer
avdelingsdirektør
 402 46 522
 GS745@kirken.no
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Gyldenløves gate 11, 4611 Kristiansand
Publisert 2023-01-25
Søknadsfrist 2023-02-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Rådhusgata 1-3
151 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger