Diakon/kateket

Liker du å jobbe med mennesker i ulike livssituasjoner? Og brenner du for å bygge fellesskap på tvers av forskjeller? Da kan du være den vi ser etter!

Austad Fjell er en åpen og aktiv menighet med fokus på gudstjenester, konserter, gode møtesteder, dialog og frivillighet. Vi har etablert «merkevaren» Kulturkirken Fjell, og visjonen vår er «Fjell kirke – et møtested for alle». Vi vil være en viktig aktør i lokalmiljøet.

Menigheten ligger i en spennende flerkulturell bydel i Drammen med religiøst mangfold. Her er Den norske kirke en minoritet med 2700 medlemmer. Bydelen er kjent for kjent for sitt integrerings- og dialogarbeid.
Austad Fjell menighet har et nært samarbeid med Forandringshuset og Kirkelig Dialogsenter og menigheten er medlem i nettverket «Fremtiden bor hos oss», et nettverk for menigheter i Den norske kirke i flerkulturelle og flerreligiøse lokalsamfunn. 

Staben er liten og dynamisk og består av prest, kantor, kirketjenere, og diakon/kateket i tillegg til mange engasjerte frivillige som bidrar i arbeidet. I tillegg til lokal en stab har undervisnings- og diakonalt ansatte i Drammen kirkelige fellesråd felles forum med jevnlige samarbeidsmøter.

 

Arbeidsoppgaver
 • Faglig ansvar for menighetens diakonale tjeneste og trosopplæringsarbeid.
 • Ansvar for en liten gruppe konfirmanter sammen med sokneprest.
 • Rekruttere, koordinere og følge opp frivillige.
 • Samarbeid med skoler og barnehager
 • Bidra til å bygge menighet.
 • Kontakt med andre aktører i nærmiljøet.
 • Organisere aerobictilbud for kvinner og nabokafé for ungdom.
 • Ansvarlig for bærekraftprosjektet «Dyrk et vennskap» i samarbeid med lokale aktører
Kvalifikasjoner
 • Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateket/diakon i Den norske kirke. Søkere med utdanning tett opp mot utdanningskravet og som er villig til å ta tilleggsutdanning for å kunne vigsles, vil bli vurdert.  
 • Erfaring fra og interesse for arbeid med mennesker i alle aldre, også i et flerreligiøst lokalsamfunn.
Personlige egenskaper
 • Gode evner til formidling, kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team 
 • Kontaktskapende, tilstedeværende og åpen
 • Evne til å lede og organisere
 • Fleksibel, løsningsfokusert og ansvarsbevisst.
 • Trives med å jobbe i et aktivt miljø med små og store oppgaver.

Særskilte krav: 

 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Politiattest
Vi tilbyr
 • Et hyggelig og engasjert arbeidsmiljø.
 • Tillegg for kvelds- og helgearbeid.
 • Lønn og øvrige vilkår i samsvar med tariffavtale for KA.
 • Offentlig tjenestepensjon i Drammen kommunale pensjonskasse

 

Kontaktinformasjon:

Christoffer Tjelle
Sokneprest
 93246983
 
Hilde Mari Ski
Personalkonsulent
 94177878
 
Arbeidsgiver Drammen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Albums gate 8, 3016 Drammen
Publisert 2023-01-23
Søknadsfrist 2023-01-29
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Drammen kirkelige fellesråd

Drammen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger