Vår nye kapellan i Modum? - Eiker prosti

Den norske kirke, Tunsberg bispedømme

Er du vår nye kapellan i Modum?
 
Vår kapellan gjennom mange år går over i annen stilling, og derfor søker vi en ny prest som kan gå inn i vårt felleskap og bygge videre det gode teamet vi opplever å ha hos oss i Modum! Vi søker en selvstendig og strukturert person med gjennomføringskraft og som bidrar til å levendegjøre menighetens visjoner.

Modum menighet søker etter en kapellan som trives med en folkekirkemenighet og er opptatt av å finne språk og former som kommuniserer det kristne budskapet inn i vår tid. Som kapellan hos oss må du ønske å arbeide i og utvikle temaarbeid med kollegaer. Vi søker deg som liker en allsidig tjeneste med fokus på barn og unge. Stillingen innebærer også  formidling av evangeliet til folk i alle aldre. Vi ønsker også å gi plass for at du skal få utvikle deg som prest og sette ditt preg på tjenesten.  

Modum menighet dekker Modum kommune med åtte kirker/prekensteder i soknet. Tidligere var disse fordelt på tre sokn men ble i 2000 slått sammen til ett sokn, ett felles menighets- og fellesråd. Menighetsrådet har arbeidet frem et godt og treffende strategidokument for perioden 2022-2025 med visjonen: «Kirken for alle». 

Rundt kirkene er det dannet kirkeutvalg som ivaretar lokale arrangementer. Folkekirken står sterkt og har et godt omdømme i lokalmiljøet og en bred kontaktflate med mennesker i alle aldre. Staben består av tre prestestillinger, trosopplærer, kateket, diakon, kirketjenere, kirkemusikere, administrativt personell og ledelse. Gjennom stabsutvikling arbeides det for et godt arbeidsmiljø med en åpen og ærlig kommunikasjon. 

Modum menighet har et aktivt og levende fellesskap. Det er stor aktivitet knyttet til feiring av gudstjenester. Vi må også nevne at Modum har god oppslutning knyttet til kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vielser og gravferd. Menigheten har et rikt og mangfoldig arbeid også utenom søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger med et frivilligkorps på 270 personer. Av jevnlige aktiviteter for barn og unge kan nevnes Knøttesang, Åmot barnegospel, Tensing, KRIK, familiespeider og ledertrening, samt et innarbeidet trosopplæringsarbeid med mange breddetiltak. Videre er det et godt samarbeid med sykehjem og eldresenter, barnehager og skoler og med kommunens øvrige administrasjon. Menigheten har god økonomistyring, som sikrer kontinuitet i arbeidet og som gir rom for å realisere menighetens visjoner.

Interessert i å vite mer? Se gjerne vår hjemmeside på www.kirken.no/modum

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Deltar i konfirmantarbeid, kirke-skolesamarbeid, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid
 • Stabsmøter
 • Prostiets og bispedømmets prestesamlinger
 • Delta i beredskapsturnus etter gjeldende ordning i Tunsberg bispedømme
 • Tjenestefordelingen mellom prestene vil bli gjennomgått på ny i samarbeid med den som ansettes.
Kvalifikasjoner
 • Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende. 
 • Behersker begge målformer - målformen i kommunen er bokmål.
 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Disponere førerkort klasse B og gjerne tilgang til bil
Vi ønsker oss

En prest som...

 • Er samlende og engasjert
 • Vilje til å skape gode relasjoner i samarbeid med stab, råd og frivillige
 • Er god til å motivere og samarbeide med frivillige
 • Er en som trives med barn og unge
 • Er fleksibel i forhold til fellesløsningene og god på struktur og målrettet arbeid
 • Er glad i å formidle og forkynne
Vi tilbyr

Kontorsted i Åmot kirke  

 • Innplassering i stillingskode 0922 kapellan etter KAs tariffområde  
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Reiseutgifter og godtgjørelser etter gjeldende regulativ
 • Tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning
 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)
 • Gode muligheter for kompetanseheving

Er du interessert så kom gjerne på besøk på bispedømmets regning.  Ta kontakt.

 

Modum sokn omfatter Modum kommune, med syv kirker samt et menighetssenter. Modum med sine 14.100 innbyggere ligger sentralt på Østlandet og har gode oppvekstvilkår og rike muligheter for kultur og friluftsliv. Det finnes 15 barnehager, 5 barneskoler, 2 ungdomsskoler og én videregående skole. Kjennemerker er bl.a. Blaafarveværket, skiskytter arena på Simostranda, verdens største skiflyvningsbakke i Vikersund og Modum Bad med Institutt for Sjelesorg.

Eiker prosti omfatter 5 kommuner med 5 fellesrådsområder. Prostiet består av 10 sokn, Øvre Eiker med Haug (hvor prostesetet ligger), Bakke, Fiskum og Vestfossen sokn; Nedre Eiker med Mjøndalen og Nedre Eiker sokn, Modum som er ett sokn, Krødsherad sokn og Sigdal med Sigdal og Eggedal sokn. Det er 14 prester i prostiet.

 

Kontaktinformasjon:

Lise Wold Kleven
Fungerende prost
 95 72 48 47
 
Anne Gjertrud Fugletveit
HR-leder
 45 96 87 83
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kapellveien 1, 3340 Åmot
Publisert 2022-12-21
Søknadsfrist 2022-01-29
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger