Sommertjeneste 2023 - Sjømannskirken

Sjømannskirken er en frivillig organisasjon som er et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle nordmenn i utlandet. Sjømannskirken har kompetanse på krise- og beredskapstjeneste og nettverksbygging, og finnes på alle kontinenter. Hovedkontoret har helt siden starten i 1864 vært i Bergen og vi holder i dag til i Strandgaten 198. På hovedkontoret sitter ledergruppen og det meste av stabsfunksjoner som kommunikasjons-, økonomi- og HR-avdeling. I tillegg har vi regionskontor i Oslo.

Klar for en annerledes sommer?
Ønsker du å fylle ferien din med meningsfylt frivillig arbeid og samtidig oppleve en annen del av verden?
Sjømannskirken stenger ikke dørene i ferien, derfor trenger vi medhjelpere til å gå inn når de fast ansatte har ferie. Kan du tenke deg en innholdsrik og aktiv sommer ved en sjømannskirke, er du velkommen til å søke sommertjeneste. I sommertjenesten må du være forberedt på å gå inn i mange ulike oppgaver, deriblant det å delta på gudstjenester eller holde en liten andakt. Vi forventer 38 timers arbeidsuke, normalt fordelt på fem dager per uke. Det er mulig å ha med familie ut, så fremt de enten klarer seg selv eller har noen som kan passe på dem mens du jobber. Størrelsen på tilgjengelig bolig kan også være en begrensende faktor.
Perioden vil variere avhengig av tjenestestedet og de ansattes ferieavvikling. Vi ønsker først og fremst frivillige som kan arbeide fire uker eller lenger innenfor tidsrommet fra ca. 15. juni til ca. 25. august. 

Sommeren 2023 er det også mulig at vi skal sende ut noen nattevandrere til Mallorca. Som nattevandrer deler du ut vann og snakker med ungdom. Dette arbeidet foregår hovedsakelig fra kl. 23.00 - 04.00 hver natt. Vennligst skriv i søknaden om du kan være interessert i å være nattevandrer, og ta kontakt med Hilde Iren Lossius på e-post for mer informasjon om dette.

I søknaden ønsker vi at dere angir:

 • Hvorfor du/dere ønsker sommervikariat
 • Beskriv erfaring fra kirkelig sammenheng.
 • Hvilken periode du/dere kan gjøre tjeneste i (fra-til-dato)
 • Hvilke type oppgaver du/dere helst ønsker, og hvilke dere ev. ikke ønsker.
 • Ønske om tjenestested.
 • Referanser både fra jobb og ev. fra kirke/menighet (jobb el. frivillig).
 • Dersom du reiser med familie, skriv barnas alder i søknaden

  NB! Alle må sende inn søknad elektronisk for å komme i betraktning for sommertjeneste 2023. Søknadene blir behandlet etter søknadsfristens utløp.

 

Arbeidsoppgaver

Vi har mest behov for sommervikarer til hovedfunksjonene som vertskap og diakonal medarbeider. De mest aktuelle oppgavene og funksjonene er:

 • Vertskap og ta imot besøkende på kirken.
 • Arrangere ulike tilstelninger.
 • Forkynnelse/andakt og annet kirkelig arbeid.
 • Matlaging.
 • Diakonale oppgaver.
 • Diverse praktiske og menighetsbyggende oppgaver.

Arbeidsoppgavene utføres både på kirken og gjennom oppsøkende arbeid.
Steder for sommertjeneste vil variere fra år til år avhengig av behovene på de ulike kirkene, som er det vi tar utgangspunkt i når vi plasserer vikarene. Vi regner med å totalt sende ut mellom 40 og 60 sommervikarer i 2023.

Kvalifikasjoner
 • Lyst til å gå inn i det menighetsbyggende og praktiske arbeidet i en kirke.
 • Ønske om å arbeide som frivillig på en sjømannskirke.
 • Glede av å omgås alle slags mennesker.
 • Lett for å skape kontakt.
 • Erfaring fra kirkelig og menighetsbyggende arbeid.
 • Bilsertifikat (kl. B).
 

Diverse andre forhold:

Det vises ellers til Sjømannskirkens retningslinjer for ansettelse.

Vi tilbyr
 • Sjømannskirken dekker losji (bolig/hybel står til disposisjon) kostgodtgjørelse (95 kr dagen) og et lite honorar (210 kr dagen).
 • Sjømannskirken dekker reise etter reglene om rimeligste og mest hensiktsmessige reisemåte for den som har sommertjeneste (vi dekker ikke reisekostnader for ev. medreisende familie).
 • Sjømannskirken dekker reiseforsikring for den frivillige.

 

Kontaktinformasjon:

Hilde Iren Lossius
HR-konsulent
 48227061
 hil@sjomannskirken.no
 
Ingjerd Danielsen
HR-konsulent
 55552246
 ida@sjomannskirken.no
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kultur, idrett og organisjoner
Arbeidssted Strandgaten 198, 5004 Bergen
Publisert 2022-12-08
Søknadsfrist 2023-02-01
Stillingstype 100%, engasjement
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger