Kyrkjeverje i 50% stilling

Me søkjer etter ny kyrkjeverje i Bokn. Soknerådet i Bokn har også fellesrådsfunksjon. I Bokn bur det ca 850 innbyggjarar. Soknet har godt samarbeid med Tysvær og har felles prest, organist og kateket. I tillegg har me kyrkjetenar og god tenesteytingsavtale med kommunen. Avtale om lokal trusopplæringsplan saman med Tysvær. Kyrkjeverja har kontor i kommuneadministrasjonen i Bokn.

Oppgåver:

 • Dagleg leiar for fellesrådet sitt arbeid.
 • Personalansvar for dei tilsette.
 • Økonomisk og administrativt leiaransvar.
 • Ansvar for drift og vedlikehald av kyrkja og gravplass.
 • Sakshandsamar og sekretær for  fellesrådet og oppfølging av vedtak.
 • Kontakt med og rapportering til offentleg mynde.
 • Strategisk planlegging og utvikling.

 

Ønskja kvalifikasjonar:

 • Høgskuleutdanning eller realkompetanse innan området
 • Kjennskap til offentleg forvaltning og økonomi
 • Kjennskap til kyrkjas liv og verksemd
 • Personleg eigna
 • Evne til å arbeida sjølvstendig , samarbeide og motivere.

 

Løn etter avtale. Pensjonsordning i KLP.

Du må disponere eigen bil. Du må vere medlem i Den norske kyrkja og kunne identifisere seg med kyrkja sitt verdigrunnlag. Det blir kravd politiattest ved tilsetjing.

Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å kontakte leiar i fellesrådet, Merete Alvestad tlf. 99357163 eller kyrkjeverje Jan Magne Moi tlf. 91359668.

Stillinga er ledig frå 1. august 2023.

 

Søknadsfrist: 4. januar 2023

 

Søknad vert å sende:
Bokn Sokn, Pb. 18, 5569 Bokn

Arbeidsgiver Bokn kyrkjelege fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Boknatun, 5561 Bokn
Publisert 2022-12-07
Søknadsfrist 2023-01-04
Stillingstype Fast, 50% deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Bokn kyrkjelege fellesråd
Boknatun
5561 Bokn
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger