Prostiprest og prostesekretær i Molde domprosti

Møre bispedømme

Møre bispedømme har ledig stilling som 50 % prostiprest og 50 % prostesekretær i Molde domprosti.  Vi søker etter en person som ønsker å bidra til kirkens virksomhet i prostiet.

Molde domprosti består av menighetene i Molde, Aukra og Hustadvika kommuner, og har 14 faste prestestillinger, inklusive fengselsprest, studentprest (25% ) og domprost. Helseforetaket har sjukehusprest ved Molde sjukehus i full stilling.  Domprosten leder prestetjenesten i prostiet, og bistår biskopen i dennes tjenesteutøvelse. Protesekretæren skal være en administrativ ressurs for domprosten, og legge til rette for gjennomføring av hans arbeidsoppgaver i forhold til prestene og menighetene i Molde domprosti.   Prostisekretæren har domprosten som sin nærmeste overordnede.

Postipresten utfører sin tjeneste i samsvar med tjenesteordning for menighetsprester og har domprosten som sin nærmeste overordnede.  Prostipresten vil vikariere i de ulike samarbeidsområdene.

Prostipresten/prostesekretæren har kontorfellesskap med domprost, staben i Molde domkirkes menighet og kirkevergens administarasjon. Kontorene ligger på Gottfred Liesplass 4.

Både bokmål og nynorsk blir brukt i domprostiet.

Om du synes dette ser spennende ut, er du velkommen til å sende din søknad med CV, vitnemål og referanser til vårt elektroniske system, Webcruiter. Dersom du ikke ønsker navnet ditt på den offentlige søkerlista, må dette begrunnes i søknaden. Grunnene vil bli vurdert individuelt. Dersom bispedømmeadministrasjonen ikke finner dette tilstrekkelige, blir søkeren kontakten før søkerlista  blir offentliggjort. 

 

Arbeidsoppgåver
 • Prostipresten skal i tråd med "Tjenesteordning for menighetsprester" forvalte Ord og sakrament slik at kristen tro liv blir fremmet i menighetene.  Prostipresten vil vikariere ved gudstjenester og kirkelige handlinger i prostiet.
 • Prostesekretæren vil ha ansvar for post, arkiv, statistikk og journalrutiner. Kontakt med prestene ved bl.a. å administrere arbeidsplaner, ferieoppsett, sykefravær og beredskapsordninger.  Prostesekretæren vil også behandle reiseregninger og vikargodtgjøring, samt ha administrative oppgaver ved tilsetting av prester og vikarer.  Vedkommende vil også ha organisering, tilrettelegging og oppføling ved prostens visitaser, arrangement og andre møter i prostiet
Kvalifikasjonar
 • De formelle kvalifikasjonskravene for tilsetting som menighetsprest er å finne i "Forskrift om tilsetting av menighetsprest".
 • Du må kunne arbeide med struktur og planlegging og like å samarbeide med kollegaer.
 • Søker må kunne samarbeide også liturgisk med kollegaer uavhengig av kjønn eller teologisk uenighet. 
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målformer.
 • Erfaring fra og kjennskap til Den norske kirkes organisering og arbeid.
 • Erfaring fra administrativt arbeid.
 • Søker må være medlem av Den norske kirke
Personlege eigenskapar
 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt.
 • Imøtekommende, selvstendig og strukturert, og med god evne til å arbeide i team.
 • Evne til å arbeide selvstendig
Vi tilbyr
 • Stillingen blir lønnet etter hovedtariffavtalen for Den norske kirke, lønnsgruppe 1537 Innskudd i Statens pensjonskasse.
 • Godtgjørelser og tilskudd etter de vilkår som til en hver tid er fastsatt. Den som blir tilsatt, må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, særavtaler, reglement osv og andre avgjørelser som kan ha betydning for gjøremålene i tjenesten.
 • Vi legg vekt på å tilby gode vilkår for kompetanseutvikling, arbeidsveiledning (ABV) og andre former for veiledning.
 • Et godt samarbeid med stab og de ansatte i prostiet, og med prestene som møtes regelmessig til kollega- og fagsamlinger.
 • Telefonordning

Annet

 • For å bli ansatt må en ha førerkort klasse B og kunne disponere egen bil i arbeidet.
 • Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest, jfr Lov om tros- og livssynssamfunn §20.
 • Det er innført prøvetid på 6 måneder for alle faste ansatte.
 • Møre bispedømme arbeider for å oppnå ei balansert alders- og kjønnssammensetning og ønsker å legge til rette for menneske med redusert funksjonsevne.

 

Molde by ligger vakkert til mellom fjord og fjell med kort vei til naturopplevelser i Moldemarka, fjellet og ved eller på sjøen. Her er rike muligheter for musikk, kultur og idrett. Fylkesadministrasjonen for Møre og Romsdal ligger i Molde, og fra Molde lufthavn Årø er det daglige flygninger til Oslo og Bergen.

Molde domprosti består av kommunene Molde, Hustadvika og Aukra.  Det er i dag om lag 47.000 innbyggere i prostiet.  Domprostiet har 14 prestestillinger medregnet domprost og fengselsprest.

 

Kontaktinformasjon:

Olav Gading
Domprost
 91846026
 
Anne-Marit Hagelund
Avdelingsleiar personal
 92235009
Arbeidsgiver Møre bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkebakken 2, 6413 Molde
Publisert 2022-11-22
Søknadsfrist 2022-12-19
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Møre bispedømme
Moldetrappa 1
6415 Molde
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger