Generalsekretær

Vi ønsker en samfunnsengasjert generalsekretær som er opptatt av nytenkning og utvikling innen helse, diakoni og frivillighet. Dette kan være jobben for deg!

Fransiskushjelpen er en ideell, diakonal stiftelse som jobber for å hjelpe, lindre og være tilstede for mennesker i nød. Vår generalsekretær går videre til nye oppgaver, og vi søker derfor hennes etterfølger. Generalsekretæren leder en virksomhet som består av ca. 40 medarbeidere og 100 frivillige. 

Generalsekretæren har overordnet ansvar for strategisk ledelse av stiftelsen, i tråd med vedtatte strategier og planverk. Å skape god samhandling med offentlige og private samarbeidspartnere, samt sikre faglig utvikling og tjenester med høy kvalitet står sentralt. Vi har også fokus på videreutvikling av vår organisasjon som er stabil og trygg, og har en god grunnkultur.

Generalsekretæren må ha erfaring med organisasjonsledelse, gode kommunikasjonsevner og økonomiforståelse. Søkere må identifisere seg med og fremme Fransiskushjelpens mål og verdigrunnlag inspirert av den katolske helgenen Frans av Asissis’ eksempel. Å motivere og utvikle ansatte og frivillige, og sikre et godt arbeidsmiljø der kulturarbeid og teamarbeid inngår, er sentrale oppgaver for generalsekretæren. Kunnskap om verdiledelse vil være en styrke.

Søkere til stillingen bør ha mastergrad innenfor relevant fagområde. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet. Politisk nettverk vil være en fordel.

 

Ansvarsområder:

 • Overordnet strategisk ledelse av stiftelsen 
 • Sikre utvikling av stiftelsens virksomhet og fremme utviklingsforslag av strategisk karakter fortløpende for styret 
 • Ansvar for at organisasjonen har en god personalpolitikk og et sterkt arbeidsfellesskap
 • Ansvar for planverk, herunder strategiplan, årsrapport, budsjett og regnskap 
 • Synliggjøre og tydeliggjøre stiftelsens virksomhet i det offentlige rom 

 

Vi tilbyr:

 • Faglig utfordrende arbeidsoppgaver 
 • En selvstendig og spennende stilling 
 • Mulighet til å lære mer om organisasjon og ledelse i frivillig sektor
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Mulighet for personlig utvikling og veiledning 
 • En jobb med mening

Arbeidstid er primært på dagtid, men noe kveldsarbeid må påregnes. Generalsekretær rapporterer til styret. Styreleder Håkon Bleken, mobil 924 49 047, og vår rådgiver Åge Petter Christiansen, mobil 900 99 800, kan gi mer informasjon om stillingen.

Fullstendig søknad og CV må vedlegges for at søknaden skal vurderes. Vi ønsker ikke kontakt med telefonselgere.

Arbeidsgiver Fransiskushjelpen
Kategori Helse, medisin og omsorg
Arbeidssted Enerhauggata 4, 0561 Oslo
Publisert 2022-11-16
Søknadsfrist 2022-12-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Ideell
Søk på stillingen
Fransiskushjelpen
Enerhauggata 4
561 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger