Daglig leder i Høybråten, Fossum og Stovner menighet

Kirkelig fellesråd i Oslo

I Kirkelig Fellesråd i Oslo er det ledig fast 100 % stiling som daglig leder i Høybråten, Fossum og Stovner menighet (HFS).

Vi søker en handlekraftig og samlende leder som skal ha det daglige ansvaret for drift og utvikling av menigheten. Dette innebærer et overordnet ansvar for personell, økonomi, aktivitet og HMS. Daglig leder samarbeider med sokneprest og menighetsrådsleder om planlegging og gjennomføring av menighetens vedtatte mål og prioriteringer.

Vi ønsker oss en trygg og tydelig leder som kan bygge team og inspirere menighetens ulike profesjoner. og aktivt bidra til godt samarbeid mellom ansatte og frivillige. Daglig leder må ha blikk for helhet og detaljer, og ha evne til langsiktig planlegging og til å ta ting på sparket. 

Som følge av at kirken er i endring vil det også måtte påregnes at rollen som daglig leder endrer seg, både i oppgave- og ansvarsfordeling.

 

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver
 • Personalledelse
 • Økonomiforvaltning og styring
 • Daglig leder for menighetsrådets virksomhet
 • Saksbehandler og sekretær for menighetsrådet
 • Koordinering av frivilliges bidrag til menighetens arbeid
 • Ledelse av ulike diakonale prosjekter finansiert av eksterne, blant annet BUFdir
 • Oppfølging av kirkebygg, kontorer og utleie
 • Ansvar for at menigheten er hensiktsmessig og effektivt organisert og at aktivitet og ressursbruk er i samsvar med gjeldende prioriteringer og budsjettrammer
 • Ansvar for at godt samarbeid både internt og eksternt utvikles og videreføres
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • God økonomi- og administrasjonsforståelse
 • God evne til skriftlig og muntlig framstilling
 • Kunnskap om kirkelig virksomhet er ønskelig
 • Erfaring med prosjektledelse og arbeid med innovasjon er ønskelig
 • Lederutdanning-/erfaring er ønskelig
 • Organisasjonserfaring er ønskelig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Særskilte krav

 • Medlemskap i Den norske kirke
Personlige egenskaper
 • Ansvarlig og handlekraftig
 • Endringsvillig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Inspirerende
 • Helhetstenkende
 • Strukturert med god orden
Vi tilbyr
 • Lønn og øvrige vilkår i samsvar med tariffavtale for KA
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP
 • Fleksibel arbeidstid

 

Høybråten, Fossum og Stovner menighet er en nyskapende og engasjert menighet, med et hjerte for lokalmiljøet og våre medlemmer. HFS består av tre kirker; Høybråten, Fossum og Stovner. Menighetens kirker ligger i Stovner bydel, et områder med ulike utfordringer og forutsetninger. I bydelen er det betydelige sosioøkonomiske utfordringer. De muligheter og utfordringer som befolkningssammensetningen gir, vil vi som kirke ta del i, og finne nye måter å være kirke på i en mangfoldig bydel.

HFS menighet har et rikt og omfattende menighetsarbeid og daglig leder er sentral for å bidra til samhandling mellom ansatte, frivillige og menighetsrådet. Som daglig leder vil du inngå i et lederteam med soknepresten, og være del av en engasjert og kompetent stab på til sammen 15 ansatte.

Hjemmeside

Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltningsorgan for de 39 menighetene i hovedstaden, med ca. 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker også eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og andre eiendommer. Driftsbudsjettet er i 2022 på 250 millioner og investeringsbudsjettet på 25 millioner kroner. KfiO har sammen med Oslo biskop og bispedømmeråd visjonen om at kirken skal være levende, nær og tilgjengelig i lokalsamfunnet. 

 

Kontaktinformasjon:

Torkil Hvidsten
Områdeleder
 41478657
 
Trine-Lise Wefald
HR-sjef
 97648202
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Stovnerfaret 25, 0982 Oslo
Publisert 2022-11-09
Søknadsfrist 2022-11-28
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger