Kateket/menighetspedagog eller ungdomsprest

Ullensaker kirkelige fellesråd

Ullensaker kirkelige fellesråd har ledig stilling som kateket/menighetspedagog, eventuelt ungdomsprest. Stillingen er lokalisert til Jessheim og Hovin sokn og Mogreina sokn, med kontorplass ved Jessheim kirke. Stillingen innebærer samtidig samarbeid innen trosopplæringsarbeidet med øvrige to sokn i fellesrådsområdet, samt deltakelse i faglig fellesskap innen Øvre Romerike prosti.

Menighetene i Ullensaker er aktive med ukentlige tiltak for målgruppen. Vi har dynamiske trosopplæringsplaner med godt innarbeidede tiltak, samtidig som det er stor mulighet for videre utvikling av virksomheten.

 

Arbeidsoppgaver
 • Tilrettelegge for faglig fellesskap og samarbeid innen trosopplæringsvirksomheten i fellesrådsområdet.
 • Planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og utvikling av trosopplæringstiltak for barn og ungdom i alderen 6-18 år i Jessheim/Hovin og Mogreina, med særlig ansvar for konfirmantarbeidet.
 • Breddetiltak og kontinuerlig tiltak for barn og ungdom.
 • Samarbeid med øvrige ansatte og frivillige i trosopplæringsarbeidet.
 • Administrere og tilrettelegge for utvikling av ungdomsarbeidet i fellesrådsområdet
 • Utvidet ansvar for å koordinere samarbeidet om trosopplæring innenfor Øvre Romerike prosti kan bli aktuelt å tillegges som oppgave i en begrenset del av stillingen.
Kvalifikasjoner
 • Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke, eller relevant høyere utdanning innen kristendom/teologi og pedagogikk. Som ungdomsprest stilles krav om cand. theol eller tilsvarende, samt fullført praktisk-teologisk utdanning.
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge.
 • Førerkort og mulighet for å disponere bil.

 

Særskilte krav

 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke, jfr. Kirkeordning for Den norske kirke § 40.
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jft Trossamfunnslovens § 20.
Personlige egenskaper
 • Evne til å inspirere, lede, organisere, delegere og administrere.
 • Trives i felleskap med barn og unge.
 • Selvstendig og ansvarsbevisst.
 • God på å jobbe i team med stab og frivillige i menighetene.
Vi tilbyr
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Tillegg for kvelds- og helgearbeid.
 • Lønn og øvrige vilkår i samsvar med tariffavtale for KA.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

 

Ullensaker kirkelige fellesråd ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for 4 sokn, har ansvar for drift og vedlikehold av 5 kirker og er arbeidsgiver for 30 ansatte, fordelt på ca. 24 årsverk. Medarbeiderne er organisert i staber som jobber for en eller flere menigheter. 

 

Kontaktinformasjon:

Tor Tvethaug
kirkeverge/daglig leder
 992 44 815
 tor.tvethaug@ullensaker.kirkene.net
 
Helle Thode Andersen
Avdelingsleder økonomi
 412 73 472
 helle@ullensaker.kirkene.net
Arbeidsgiver Ullensaker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusvegen 5, 2050 Jessheim
Publisert 2022-11-04
Søknadsfrist 2022-11-30
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Ullensaker kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger