Kapellan i Øvre Eiker/Hokksund,Eiker prosti

Den norske kirke, Tunsberg bispedømme

Øvre Eiker søker ny kapellan

De fire menighetenes frivillige og ansatte ønsker velkommen til samarbeid og fellesskap.

Kapellanstillingen som er ledig er en del av en nyorganisering, der den nyansatte kommer inn i et fellesskap som sammen skal forme et nytt team. Det arbeides med tjenesteturnusen for å sikre de ansatte god balanse mellom arbeid og fritid.

Øvre Eiker kommune er en blanding av by og land, med bysenteret Hokksund og flere bygdesentra. Det er gode fritidsmuligheter både sommer og vinter. Hokksund er et naturlig knutepunkt med kort reisevei til sentrale deler av østlandsområdet.

Her er barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole, helsehus og flere bofellesskap for eldre. Øvre Eiker kommune har over 20.000 innbyggere. Øvre Eiker kirkelige fellesrådsområde består av 4 sokn: Haug, Bakke, Vestfossen og Fiskum.

I menighetene er det arbeid for barn, ungdom og eldre, med flere barnekor, voksenkor, TenSing og faste formiddagstreff, Supertorsdag, og vaffelkafé i samarbeid med Røde Kors og arbeid med flyktninger. De fire menighetene med felles stab utgjør kirka i Øvre Eiker og framstår med et allsidige tilbud for et lokalsamfunn preget av en folkekirkekultur som er glad i kirka.

I tillegg til soknekirkene Haug, Vestfossen, Bakke og Fiskum, er også Bingen kapell menighetskirke. Fiskum gamle kirke er en middelalderkirke som menigheten bruker om sommeren. Haug kirke i Hokksund er en middelalderkirke. Den framstår som hovedkirke. Vestfossen kirke er en moderne 11 år gammel arbeidskirke. Alle soknene har lokaliteter i tillegg til kirkerommene.

Det er 4 prestestillinger i soknet: sokneprest, 2 kapellaner og 50% prostiprest. Også prosten gjør tjeneste i Øvre Eiker. I tillegg er det menighetssekretær, diakon, kateket, trosopplærer og 2 kantorer og en organist. Fellesrådet med kirkeverge og saksbehandler er også en del av kontorfellesskapet. Sokneprest, kapellaner og prostiprest fordeler i stor grad gudstjenester mellom seg, og prestene i Øvre Eiker fordeler gravferder etter tjenestedager. Det er et utbredt samarbeid i trosopplæringen mellom menighetene.

Eiker prosti omfatter 8 sokn i kommunene Øvre Eiker, Modum Krødsherad og Sigdal. Prostesetet er i Hokksund Det er 10 prester i prostiet. Det er et godt og åpent kollegafellesskap mellom prestene.

www.eiker.kirken.no
https://www.facebook.com/HaugKirkeIOvreEiker/

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Inngå i gravferdsturnusen sammen med de andre prestene i Øvre Eiker.
 • Sammen med kateket og den andre kapellanen ha ansvaret for konfirmantundervisningen.
 • Inngå i den videre utvikling av menighetsarbeidet med særlig vekt på barn og ungdom. Delta i trosopplæringsarbeidet og i kirke-skole samarbeidet
 • Delta i bispedømmets beredskapsturnus
 • Prestene i prostiet samles hver 14. dag til tekstsamtale og temadager.

Det tilstrebes for 2 fri helger pr. måned

Kvalifikasjoner
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Gode norskkunnskap, muntlig og skriftlig.
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.
 
Personlige egenskaper
 • Er samlende og engasjert
 • Er god til å motivere og samarbeide med frivillige
 • Er en som trives med barn og unge
 • Er fleksibel i forhold til fellesløsningene og god på struktur og målrettet arbeid
 • Trives med folkekirkemenigheten og er opptatt av å finne språk og former som kommuniserer det kristne budskapet inn i vår tid
 • Er glad i å formidle og forkynne
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 - kapellan
 • Pensjonsinnskudd
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25) 

 

Eiker prosti omfatter 8 sokn i kommunene Øvre Eiker, Modum Krødsherad og Sigdal. Prostesetet er i Hokksund Det er 10 prester i prostiet.

Øvre Eiker kommune er en blanding av by og land, med bysenteret Hokksund og flere bygdesentra som Skotselv, Darbu og Vestfossen. Det er gode fritidsmuligheter både sommer og vinter.

 

Kontaktinformasjon:

Anne Gjertrud Fugletveit
HR-leder
 45 96 87 83
 
Erik Haualand
Prost
 41 23 26 58

 

 

Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Prof. Hans Strøms vei 10, 3300 Hokksund
Publisert 2022-09-23
Søknadsfrist 2022-10-30
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger