Sokneprest i Loppa sokn

Alta prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme. Bonus ved inngåelse av bindingstid!

Vi har ledig stilling som sokneprest i Loppa sokn. 
Vi søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet, og som er glad i å være på havet. Loppa sokn trenger en prest som kan romme trosopplæring og møte de eldre med samme engasjement. Stillingen har Loppa sokn som særskilt tjenestested. Alta prosti er tjenestedistrikt.

Det tilbys mulighet for bindingstid og tillegg på hhv kr 40 000 for 1 år eller kr 90 000 for 2 års bindingstid.

Loppa sokn faller sammen med Loppa kommune i Vest-Finnmark.  Det er ca 860 innbyggere i Loppa kommune. Øksfjord er kommunesentrum.

Det meste av reisene i kommunen skjer med båt, derfor må presten benytte en del skyssbåt i sitt arbeid. Loppa har storslått natur med enestående muligheter for turer, jakt, fiske og sanking av bær og sopp.

Hurtigruta anløper Øksfjord daglig. Nærmeste flyplass er i Alta, som også er prostesete.

Det er 5 kirker i soknet, samt et fast gudstjenestested utenom kirkene.

I Øksfjord er det omsorgsbolig og helsesenter som betjenes jevnlig av soknepresten. Årlig er det ca 5 dåp, og et tilsvarende antall konfirmanter, noen få vielser og ca 15 begravelser . Menighetens stab består av sokneprest, kirkeverge, organist og kirketjener/graver. Trosopplæring skjer i samarbeid med Alta sokn.

Flere opplysninger om Loppa finnes på kommunens hjemmeside http://loppa.kommune.no/, og menighetens virksomhet omtales på egne hjemmesider http://www.kirken.loppa.no/.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven).

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden har fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet og ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved et norsk teologisk fakultet.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt.
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes etter stillingskode 1555 sokneprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Arbeidsgiver har bolig tilgjengelig i Øksfjord.
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur.
 • En ekstra uke med permisjon med lønn pr år 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Bindingstid:
Dersom den som tilsettes i stillingen ønsker å inngå avtale om bindingstid utbetales følgende tillegg:
kr 40.000,- ved 12 mnd bindingstid
kr 90.000,- ved 24 mnd bindingstid

Loppa kommune tilhører tiltakssonen, dette gir mulighet for avskriving av studielån og lavere skatt. Se www.tiltakssonen.no      

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv.

Alta  prosti består av:
4 sokn:  Alta, Hasvik, Loppa og Talvik 
3 fellesråd: Alta, Hasvik og Loppa

Se også lokale nettsider.

Vi foretrekker elektronisk søknad.
Se www.kirken.no/nord-haalogaland
For informasjon 77 60 39 60.

 

Kontaktinformasjon:

Øyvind Oksavik
Prost i Alta prosti
 93412337
 
Audun Sæbø
Personalsjef
 40311820
 an887@kirken.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted 9550 Øksfjord
Publisert 2022-09-23
Søknadsfrist 2022-10-10
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger