Sokneprest i Øverbygd sokn

Senja prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme. Bonus ved inngåelse av bindingstid!

Vi har ledig stilling som sokneprest i Øverbygd sokn og søker en samlende folkekirkeprest, med gode samarbeids- og sosiale evner, som kan ivareta alle i soknet. Det er gode tradisjoner i bygda med presten som en naturlig samarbeidspartner og også som symbolbærer.

Stillingen har Øverbygd sokn og Målselv sokn som særskilte tjenestesteder, med Øverbygd sokn som primærområde og Senja prosti som tjenestedistrikt.
 
Øverbygd sokn er ett av to sokn i Målselv kommune. Soknet har ca. 1400 av kommunens 6600 innbyggere. Rundt 83% er medlemmer av Den norske kirke.
 
Både Øverbygd og Målselv sokn er i utpreget grad folkekirkemenigheter, med stor oppslutning om de kirkelige handlinger. Det er et godt samarbeid de to soknene imellom, og sokneprestene tjenestegjør også i hverandres sokn. Plan for dette utarbeides av de to prestene i samarbeid.
 
Øverbygd sokn har to kirker: Øverbygd kirke er fra 1867, en tradisjonell trekirke med 200 sitteplasser. Kirkesnesmoen kapell ble vigslet i 1976. Kapellet har 160 sitteplasser.
 
I Øverbygd sokn er det forordnet 36 gudstjenester. I 2021 var det 12 dåp, 15 konfirmanter, 1 vielse og 16 gravferder.
I Målselv sokn er det forordnet 41 gudstjenester. I 2021 var det 29 dåp, 45 konfirmanter, 9 vielser og 47 gravferder.
 
Fellesrådsområdet betjenes ut over sokneprestene av kirkeverge, konsulent, organist, kateket og kirketjenere. Kirkekontoret er lokalisert i lyse og trivelige lokaler på Bardufoss, der også kirkebokføring for begge sokn skjer. Her har begge sokneprestene sine kontorer, sammen med øvrige ansatte.
 
Målselv er en spredtbodd kommune med flere små sentre. Bardufoss er kommunens regionssenter og handelssentrum. Her ligger foruten kirkekontoret bl.a. den videregående skolen og Bardufoss lufthavn. Oslo ligger knappe 2 timers flyreise unna, og samme avstand i tid er det med bil både nordover til Tromsø og sørover til Harstad og Narvik.
 
Holt og Skjold kan nevnes som to av sentrene i Øverbygd sokn.  På Holt ligger bl.a. Øverbygd syke- og omsorgssenter, på Skjold en større militærforlegning. Forsvaret har en solid posisjon i indre Troms, og det er flere militære anlegg og et større antall feltprester i området. Det er også 1 barneskole og 2 barne- og ungdomsskoler i soknet.
 
Målselv kommune har et rikt musikk- og kulturmiljø. Tradisjonene og slektsrøttene til dalførene på det indre Østlandet er sterke og grunnleggende i dølakulturen. Samtidig er området preget av stor tilflytning fra hele landet, blant annet gjennom Forsvaret. Dette gir et rikt mangfold både kulturelt og arbeidsmessig. At sameskolen er plassert i kommunen, bidrar også inn i det kulturelle mangfoldet.
 
Målselv kommune er kjent for en storslått natur med rike muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. I Øverbygd sokn finner vi bl.a. Dividalen nasjonalpark. Den strekker seg helt inn til riksgrensen til Sverige og slik som Rostadalen, dalføret ved siden av, er den naturskjønn og innbydende, både sommer som vinter. Natur og kultur har bidratt til gode tradisjoner i soknet med utegudstjenester i påsketiden og bygdetunsgudstjenester i sommersesongen.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest ( barneomsorgsattest jfr. politiregisterloven).

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.theol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringen.
 • Pensjonsinnskudd
 • Mulighet til tre måneders lønnet studiepermisjon hvert femte år
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge.

Bindingstid:
Dersom den som tilsettes i stillingen ønsker å inngå avtale om bindingstid utbetales følgende tillegg:
kr 40.000,- ved 12 mnd bindingstid
kr 90.000,- ved 24 mnd bindingstid

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

 

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv

Senja prosti består av:
12 sokn: Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Lavangen, Lenvik, Målselv, Salangen, Sørreisa, Torsken, Tranøy og Øverbygd
8 fellesråd: Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa

 

Se også lokale nettsider

Vi foretrekker elektronisk søknad
Se www.kirken.no/nord-haalogaland
For informasjon 77 60 39 60

 

Kontaktinformasjon:

Sigurd Skollevoll
Prost
 41577617
 Sigurd.Skollevoll@senja.kirken.no
 
Audun Sæbø
Personalsjef
 40311820
 an887@kirken.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Fagerlidal 18, 9325 Bardufoss
Publisert 2022-09-23
Søknadsfrist 2022-10-10
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger