Kirkebyggforvalter 100 % fast stilling

Nordre Follo kirkelige fellesrådsområde ligger i Nordre Follo prosti og svarer geografisk til Nordre Follo kommune. Fellesrådsområdet har et samlet folketall på ca. 61.000. Vi har 7 sokn og 9 kirker, kapell og driftsbygninger og 5 gravplasser. Den totale staben består av 55 fellesrådsansatte i 37 årsverk og 10 prester i 10 årsverk (inkludert prost). Fellesrådsområdet er organiserte med administrasjon i Ski nye kirke og en menighetsstab i hver av de fire arbeidskirkene og to driftsavdelinger for gravplassene.

Vi har ledig stilling som Kirkebyggforvalter i 100 % fast stilling med søknadsfrist 6.oktober 2022

 

Det søkes etter en person som er omgjengelig, serviceinnstilt, nøyaktig og har evne til selvstendig utførelse av arbeidsoppgaver. Gode samarbeidsevner, personlig egnethet og fleksibilitet tillegges stor vekt.

 

Arbeidsoppgaver vil være:

 • Hovedansvar for å gjennomføre, systematisere og tilrettelegge vedlikeholds- og driftsoppgaver inkludert ansvar for FDV - dokumentasjon
 • Ansvar for ENØK-tiltak
 • Kartlegging av løpende og langsiktige vedlikeholdsbehov
 • Løpende tilsyn med tekniske installasjoner, oppfølging av serviceavtaler for tekniske anlegg
 • Løpende praktisk vaktmesterarbeid og reparasjoner i kirker og andre bygg
 • Ha et nært samarbeid med menighetsforvalterne i menighetene
 • Ressursperson overfor brannvernlederfunksjonen med månedlige brannvernrunder

 

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev innenfor bygg/anleggsfag er ønskelig
 • Lang erfaring kan kompensere for formell faglig utdanning
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av store bygg og anlegg
 • Erfaring med praktisk arbeid
 • Interesse for og god kunnskap om bruk av data som arbeidsverktøy
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Søker må ha førerkort for bil (gjerne BE) og disponere bil
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke

Personlige egenskaper:

 • Kirkebyggforvalteren må være initiativrik, serviceorientert, systematisk og ha evne å holde god orden og oversikt
 • Positivt engasjement og gode samarbeidsevner
 • Kunne arbeide selvstendig
 • Vilje og evne til å videreutvikle eksisterende vedlikeholdsarbeid og rutiner
 • Fleksibel og evne til snu seg raskt rundt.
 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt

 

 

 

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Selvstendige, utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig utvikling og opplæring tilpasset ditt og virksomhetens behov
 • Selvstendig arbeidssituasjon med påvirkning av egen stilling
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Pliktig medlemskap i KLP med 2% trekk i brutto lønn


Annet:

 • Kirkebyggforvalteren vil være en del av kirkevergens stab med kirkevergen som nærmeste overordnede.
 • Før tiltredelse må politiattest fremlegges.

.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkeverge Øysten Martin Paulsen tlf. 97192187 eller assisterende kirkeverge/HR-leder Per Øyvind Skrede tlf. 901 37 732

Søknadsfrist: 06.10.2022. Søknad på nett på webcruiter.

Arbeidsgiver Nordre Follo kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Birkelunden 4, 1400 Ski
Publisert 2022-09-15
Søknadsfrist 2022-10-06
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nordre Follo kirkelige fellesråd

Ski
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger