Kantor/organist/kirkemusiker i 70% stilling

Vår organist i Kvelde og Hvarnes menigheter går over i annen stilling i Larvik kirkelige fellesråd. Vi søker derfor etter ny kantor/organist/kirkemusiker i en 70% stilling.

Arbeidsstedet/menighetene:

 • Menighetene har et samlet medlemsantall på ca. 1800 medlemmer.
 • Kvelde kirke er en trekirke fra 1871 med et orgel bygget av August Nielsen restaurert av Junker i 1984. Mekanisk traktur med 10 stemmer. Det er et nyinnkjøpt piano i kirken.
 • Hvarnes kirke er en trekirke fra 1705 og har et orgel fra Reil bygget i 2005. Mekanisk traktur med 10 stemmer.
 • I Kvelde og Hvarnes menigheter samlet er det gudstjeneste 3 søndager/måned.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Ansvar for menighetenes kirkemusikalske aktivitet.
 • Planlegging og gjennomføring av menighetenes gudstjenester og andre kirkelige handlinger i samarbeid med sokneprest og stab.
 • Være del av innarbeidet vaktordning for gravferder og vielser i Larvik prosti.
 • Inspirere til et variert og bredt musikalsk uttrykk i gudstjenesten og i menighetenes øvrige musikkliv, konserter etc.
 • Samarbeid med lokalt kulturliv.
 • Være med å videreutvikle sang- og musikklivet som en del av arbeidet med å bygge menighet, for eksempel med aktiviteter som salmekvelder og barnekor.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis 4 års kirkemusikalsk utdanning eller annen relevant musikkutdanning.
 • Allsidige orgel- og pianoferdigheter, beherske flere musikksjangre og ha kunnskap og erfaring i korledelse.
 • God kjennskap til Den norske kirkes virksomhet og interesse og engasjement for folkekirke og menighet.
 • Trygg på bruk av IT-baserte verktøy.
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet er svært viktig for et godt og velfungerende samarbeid med sokneprest, stab, frivillige og menighetenes råd og utvalg. Personlig egnethet vil derfor bli tillagt stor vekt.

Det må beregnes arbeid på søn- og helligdager, noen lørdager i forbindelse med vielser og andre arrangement.

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke. Ved ansettelse kreves framlegging av politiattest. Stillingen lønnes avhengig av kvalifikasjoner etter gjeldende kirkelige tariffavtale og vi tilbyr gode forsikrings- og pensjonsordninger fra pensjonsselskapet KLP.
Søker må disponere bil.

Søker må være forberedt på prøvespill i ansettelsesprosessen.

Kontakt
Spørsmål om stillingene rettes til kirkeverge Sigrid Kobro Stensrød, telefon 98231305, epost 

Søknad og CV sendes til kirkevergen@larvik.kirken.no

Søknadsfrist 03.10.2022. Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsgiver Larvik kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Romberggata 4, 3256 Larvik
Publisert 2022-09-12
Søknadsfrist 2022-10-03
Stillingstype Fast, 70%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Larvik kirkelige fellesråd

Larvik
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger