Kantor/organist/kirkemusiker

Rana kirkelige Fellesråd

Rana kirkelige fellesråd har ledig fast 1/1 stilling som kantor/organist/kirkemusiker med arbeidssted f.t. Røssvoll og Nevernes sokn.

Røssvoll og Nevernes sokn ligger i Rana kommune, og omfatter boligområdene nord for byen. Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser hele året. Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og sør. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt.
Rana er vertskommune for Mo Industripark, en av landets største og grønneste industriparker. Grunnlaget for denne industrien er tilgang på mineraler, fornybar energi og høy kompetanse.

Midt i byen finner du Campus Helgeland, viktig for kompetanse, nyskapning og utvikling. Her finner du en rekke studietilbud i regi av Nord Universitet og Universitet i Tromsø.

Rana har et rikt kulturliv både på frivillig basis og gjennom profesjonelle institusjoner som kulturskoler, teatre, museer, vitensenter og nasjonalbibliotek. En rekke idrettslag driver et aktivt arbeid.

Se film fra Polarsirkelbyen Mo i Rana: https://www.youtube.com/watch?v=CCEg1EQDBA4&app=desktop

Rana kirkelige fellesråd har seks menigheter og fire heltidsstillinger som kantorer/
organister/kirkemusikere. Dette teamet dekker alle kirkelige handlinger i alle menighetene.

Teamet i Røssvoll og Nevernes menigheter består av prest, kirketjener og kantor. Innenfor områdene diakoni og undervisning er det et nært samarbeid mellom menighetene i Rana. Det er utarbeidet diakoniplan og trosopplæringsplan som omfatter alle menighetene.

Kantor har hovedansvar for de kirkemusikalske aktivitetene i menigheten, og dermed være med å forvalte og levendegjøre de tradisjonelle og nye kirkemusikalske verdier og tilstrebe bredde og kvalitet i det kirkemusikalske arbeidet i menigheten.
Dette skjer ved samhandling med kor og musikere, i samhandling med frivillige og i samarbeid med teamet i menigheten - spesielt med henblikk på undervisning, trosopplæring og diakoni.

Se film fra Kirken i Rana – Røssvoll og Nevernes kirker: https://youtu.be/zVY3s-Xq2f0

 

Arbeidsoppgaver
 • Lede menighetens kirkemusikalske virksomhet
 • Planlegge og gjennomføre gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Videreutvikle menighetens kor, sang- og musikkliv
 • Videreutvikle samarbeidet med nærmiljøets sang- og musikkrefter
 • Videreutvikle menighetens kirke - skolesamarbeid
 • Legge til rette for konsertvirksomhet
Kvalifikasjoner
 • Formelle kvalifikasjonskrav i henhold til tjenesteordning for kantorer. Søkere med annen relevant
  utdanning og erfaring vil kunne bli vurdert.
 • Erfaring med arbeid med flere musikalske uttrykksformer.

Særskilte krav: 

 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke.
 • Den som tilsettes må ha førerkort og disponere egen bil.
 • Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev, jfr. Tjenesteordning §5.
 • Tilfredsstillende barneomsorgsattest må fremlegges ved ansettelse jfr. Trossamfunnsloven § 20.
Personlige egenskaper
 • Evne til å motivere og inkludere barn, ungdom og frivillige i det kirkemusikalske arbeidet.
 • Interesse for gudstjenesteliv og menighetsbygging.
 • Ryddig strukturert og god arbeidskapasitet, og evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Beherske norsk, skriftlig og muntlig.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
 • Vi tilbyr en spennende jobb med barn, ungdommer og voksne
 • Et trivelig og kreativt arbeidsfellesskap
 • Positive menighetsråd og lokalsamfunn
 • Samarbeid med skole og barnehager
 • Rana kirkelige fellesråd har gode forsikrings- og pensjonsordninger, pliktig medlemskap i KLP med 2%
  trekk i brutto lønn
 • Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse og arbeidstidsplan for stillingen.

Vi ber søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner om å legge ved norske oversettelser.

Opplysninger om stillingen:
Lønns- og ansettelsesvilkår i henhold til KAs tariffområde.

 

Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til: 
Hanne Thomassen, avdelingsleder stab tlf 47974811 eller
Ine Kristin Risvik, kirkeverge tlf 47974810.


Søknadsfrist: 30.09.2022
Søknaden med vitnemål og attester sendes elektronisk til:
post@rana.kirken.no eller jobbportalen www.kirkejobb.no

 

Kontaktinformasjon:

Berit Moss
Menighetspedagog
 47 97 48 32
Arbeidsgiver Rana kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sørlandsveien 54, 8624 Mo i Rana
Publisert 2022-09-09
Søknadsfrist 2022-09-30
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Rana kirkelige fellesråd

Mo i Rana
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger