Kateket/menighetspedagog

Rana kirkelige Fellesråd

Rana kirkelige fellesråd har ledig fast 1/1 stilling som kateket/menighetspedagog med arbeidssted f.t. Mo sokn.

Mo sokn ligger i Rana kommune, og omfatter boligområdene i sentrum og sør for bykjernen. Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser hele året. Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og sør. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt.
Rana er vertskommune for Mo Industripark, en av landets største og grønneste industriparker. Grunnlaget for denne industrien er tilgang på mineraler, fornybar energi og høy kompetanse.
Midt i byen finner du Campus Helgeland, viktig for kompetanse, nyskapning og utvikling. Her finner du en rekke studietilbud i regi av Nord Universitet og Universitet i Tromsø.
Rana har et rikt kulturliv både på frivillig basis og gjennom profesjonelle institusjoner som kulturskoler, teatre, museer, vitensenter og nasjonalbibliotek. En rekke idrettslag driver et aktivt arbeid.

Se film fra Polarsirkelbyen Mo i Rana: https://www.youtube.com/watch?v=CCEg1EQDBA4&app=desktop

Rana kirkelige fellesråd har to heltidsstillinger som kateket/menighetspedagog og to heltidsstillinger i trosopplæringen fordelt på kommunens seks menigheter.

Teamet i Mo menighet består av to prester, kantor, kateket/menighetspedagog og kirketjener. Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid.
Mo kirke er fra 1724 og ligger sentralt i byen. Menighetskontoret er samlokalisert med fellesrådets administrasjon, i moderne kontorlokaler. Menigheten har ca 65 konfirmanter årlig, og driver et aktivt barne- og ungdomsarbeid. Det er seks barnehager, tre barneskoler, en stor ungdomsskole og videregående skole innenfor menighetens grenser. Det er etablert et godt kirke/skole- og kirke/barnehagesamarbeid. Barne- og ungdomsarbeid i menigheten er planmessig og godt strukturert.

Se film fra Kirken i Rana – Mo kirke og kontorlokaler: https://youtu.be/Lu-d8WBf4Ss

 

Arbeidsoppgaver
 • Lede menighetens undervisningsarbeid.
 • Planlegging og gjennomføring av trosopplæring og konfirmantundervisning.
 • Planlegging og gjennomføring av kirke/skole- og kirke/barnehagesamarbeid.
 • Tilrettelegge menighetens barne- og ungdomsarbeid.
 • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester i samsvar med undervisningsarbeidet.
 • Veilede og rekruttere ledere og frivillige i menigheten.
Kvalifikasjoner
 • Formelle kvalifikasjonskrav i henhold til tjenesteordning for kateketer. Søkere med annen relevant
  utdanning og erfaring vil kunne bli vurdert.
 • Evne til å motivere og inkludere barn, ungdom og frivillige i det kirkelige arbeidet.
 • Interesse for gudstjenesteliv og menighetsbygging.
 • Ryddig strukturert og god arbeidskapasitet, og evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Beherske flytende norsk, skriftlig og muntlig.

  Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Særskilte krav:

 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke.
 • Den som tilsettes må ha førerkort og disponere egen bil.
 • Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev, jfr. Tjenesteordning § 5.
 • Tilfredsstillende barneomsorgsattest må fremlegges ved ansettelse jfr. Trossamfunnsloven § 20.
Personlige egenskaper
 • Evne til å motivere og inkludere barn, ungdom og frivillige i det kirkelige arbeidet.
 • Interesse for gudstjenesteliv og menighetsbygging.
 • Ryddig strukturert og god arbeidskapasitet, og evne til å arbeide selvstendig og i team.
Vi tilbyr
 • Vi tilbyr en spennende jobb med barn, ungdommer og voksne
 • Et trivelig og kreativt arbeidsfellesskap
 • Et positivt menighetsråd og lokalsamfunn
 • Et veletablert samarbeid med skole og barnehager
 • Mulighet for prioritert plass i Kirketunet Barnehage.
 • Rana kirkelige fellesråd har gode forsikrings- og pensjonsordninger, pliktig medlemskap i KLP med 2% trekk i brutto lønn

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen.

 

Opplysninger om stillingen:
Lønns- og ansettelsesvilkår i henhold til KAs tariffområde.

Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til:
Kirkeverge Ine Kristin Risvik tlf 47 97 48 10 eller
Menighetspedagog Berit Moss tlf 47 97 48 32

 

Kontaktinformasjon:

Berit Moss
Menighetspedagog
 47 97 48 32
 
Ine Kristin Risvik
Kirkeverge
 47 97 48 10
Arbeidsgiver Rana kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sørlandsveien 54, 8624 Mo i Rana
Publisert 2022-09-09
Søknadsfrist 2022-09-30
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Rana kirkelige fellesråd

Mo i Rana
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger