Menighetspedagog 100% stilling

Nittedal kirkelige fellesråd

Nittedal kommune med ca. 25.000 innbyggere har en attraktiv beliggenhet i umiddelbar nærhet til både natur og storby. Kort vei og god kommunikasjon til Oslo. Positiv nærings- og boligutvikling betyr en ny giv for kommunen som har etaktivt kultur- og musikkliv der også kirken spiller en viktig rolle.
 
Nittedal har to sokn med tre gudstjenestesteder, Hakadal kirke, Nittedal kirke, og Rotneskirke som ble innviet i desember 2016. Soknene betjenes av en engasjert og samarbeidsorientert stab som totalt teller 22 personer, herav 3 prester. Vi har kontorfellesskap i tilknytning til Nittedal rådhus.
 
Det er stor aktivitet i kirkene i Nittedal, og særlig i den nye kirken på Rotnes har det vært en svært positiv utvikling. Vi er godt i gang med trosopplæringstiltakene for aldersgruppen 0-18 år.  Vi har et kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid som består av ungdomsklubb, kor, leirer, aktivitetsgrupper og samtalegrupper.
 
Inn mot dette arbeidet har vi, i tillegg til denne stillingen, kateket i 100 %stilling, menighetspedagog i 80 % stilling, menighetsmusiker i 100 % stilling og ungdomsarbeider i 80% stilling. Det er et godt samarbeid mellom ansatte og frivillige, og godt tverrfaglig samarbeid i staben. Se også www.nittedal.kirken.no.

 

Arbeidsoppgaver
 • Hovedansvar for trosopplæring for ungdom fra 15 år og oppover (etter konfirmasjonen)
 • Delta i planlegging og gjennomføring av aktiviteter i regi av Pluss ungdomsmiljø
 • Delta på planlegging og gjennomføring av breddetiltak for barn, 0-12 og konfirmantleir
 • Rekruttere, inspirere og følge opp frivillige medarbeidere til trosopplæringstiltak
 • Videreutvikle trosopplæringen i samarbeid med barne- og ungdomsutvalget og kirkelige ansatte
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå, for eksempel kristendom, musikk, diakoni, pedagogikk/formidlingsfag. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge i menighet eller kristne organisasjoner er ønskelig
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og kjennskap til bruk av sosiale medier
 • Administrative og pedagogiske ferdigheter
 • Diakonal erfaring og ferdigheter i møte med ungdom
 • Ønskelig med førerkort på bil
 • Søker må være medlem av DNK og arbeide etter kirkens tros- og verdigrunnlag
 • Tilfredsstillende politiattest må legges frem før endelig tilsetting
Personlige egenskaper
 • Like å arbeide med barn og unge og ha evne til å møte folk i mange ulike situasjoner
 • God evne til og erfaring med, å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter
 • God samarbeidsevner med ansatte og frivillige
 • Må kunne arbeide selvstendig, være kreativ, fleksibel og løsningsorientert
 • God evne til å formidle den kristne tro i ord og handling
 • Gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
 • Du må trives med noe kvelds- og helgejobbing. Plusstid avspaseres iht avtale
Vi tilbyr
 • Et hyggelig, tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regulativ og tariffavtale
 • Pensjonsordning i KLP

Kjøregodtgjørelse i samsvar med gjeldende regulativ

 

Kontaktinformasjon:

Merete Strandberg
Kirkeverge
 920 57 415
 
Silje Foss
Kateket
 975 25 633
Arbeidsgiver Nittedal kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusveien 3, 1482 Nittedal
Publisert 2022-09-05
Søknadsfrist 2022-10-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nittedal kirkelige fellesråd

Nittedal
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger