Sjømannsprest for studenter i USA og Canada

Sjømannskirken

Det er nå ledig stilling som sjømannsprest for norske studenter i USA, Canada og Mexico. Den som ansettes vil ha base og bosted i New York, og foreta reiser derfra.

Vi søker deg som trives med oppsøkende arbeid og med å være prest i mennesker sin hverdag, der de befinner seg. Du må våge å ta kontakt, og ha god evne til å lytte og skape tillit, enten det er til studenter langt hjemmefra eller andre målgrupper. Tjenesten krever stor grad av selvstendighet og evne til å organisere dagene selv.   

Oppstartsdato er avhengig av visumprosess og oppsigelsesfrist for den som ansettes. Mulig oppstart kan være 1.mars 20223.

 

Oppgaver og ansvarsområder
 • Drive oppsøkende virksomhet, sjelesorg/samtaler og forkynnelse blant norske studenter i USA, Canada og Mexico.
 • Følge opp studenter via telefon, e-post og sosiale medier.
 • Ha tett kontakt med ANSA og delta på deres arrangementer.
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Samarbeid med ambassade/konsulat og sjømannskirkene i USA. Kontakt med norske miljøer i USA og Canada.
 • Tjenesten har en beredskapsmessig funksjon og inngår som en viktig brikke i vårt beredskapsarbeid.
 • I denne oppsøkende tjenesten trenger man frimodighet til å ta kontakt med nye og ukjente miljøer, evne til å markedsføre prestetjenesten, og man må ha evne til å skapet kontakt og tillit i førstegangsmøtene.
 • Bosted i New York, med om lag 125 reisedager i USA, Canada og Mexico.
Kvalifikasjoner
 • Ordinert prest i Den norske kirke.
 • Sjelesørgerisk erfaring og interesse er ønskelig.
 • Det vil være en fordel med erfaring fra beredskapsarbeid, eller erfaring med mennesker i sorg og
 • krisesituasjoner.
 • Førerkort klasse B, ettersom det er nødvendig for tjenesten.
Stilling for eventuell medreisende ektefelle
 • Det kan tilbys 52,6 % stilling som diakonal medarbeider for eventuell medreisende ektefelle, dersom den oppfyller kravene til en tilsetting. Stillingen blir da plassert ved sjømannskirken i New York. 
 • Dette er en kirkelig stilling, der oppgavene avhenger av kompetansen og interessene til den som kommer inn i stillingen, og blir tilpasset de behov kirken har.
 • Vennligst legg ved CV og søknad hvis ektefelle ønsker å bli vurdert for stilling. Vi gjør en like grundig prosess med søkere til denne stillingen som for hovedstillingen, og punktene under gjelder også for denne stillingen.
Viktige tilleggskrav
 • Det vises til Sjømannskirkens retningslinjer for ansettelse.
 • Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens strategi
 • Hvis ikke søker eller ektefelle/samboer er medlem i Den norske kirke, vennligst opplys i søknaden hvilket kirkesamfunn.
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1.
 • Kontraktsvilkårene for utstasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan bli vurdert til en ansettelse på særskilte vilkår (lokal kontrakt).
 • Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger med tre års bindingstid, og med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. Lengden på den visumtypen vi har i USA er begrenset til maksimalt fem år.
 • På grunn av visumplikt i USA er det en forutsetning for å bli vurdert til stillingen at søker og eventuell ektefelle som skal ha stilling hos oss, kan få bekreftet medlemskap i Den norske kirke eller Den evangelisk lutherske frikirke minst siste to år. Den må i tillegg enten ha arbeidet eller vært langvarig frivillig innen kirke/menighet, eller ha utdanning innen kristendom eller andre kirkelige utdanningsretninger.
Vi vektlegger
 • Du liker mennesker, og evner å snakke med, møte og omgås mennesker, også de som er ulik deg selv.
 • Du er flink på samhandling og samspill med andre.
 • Du evner å tenke selv, ta ansvar og ta grep når det kreves.
 • Du har evne til å tilpasse deg nye situasjoner.
 • Du har en fleksibel innstilling til arbeidstid og oppgaver, samtidig som du evner å sette nødvendige grenser.
 • Du er god til å engasjere og inspirere andre, og til å bli engasjert selv.
 • Du har evne og vilje til å drive med oppsøkende arbeid.

Hvis dette høres ut som deg, og en arbeidshverdag du kan trives i, er du hjertelig velkommen som søker!

Vi tilbyr
 • Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for sjømannsprester.
 • Tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Arbeidsveiledning (ABV).
 • Det vil bli stilt møblert tjenestebolig til disposisjon. Se nærmere beskrivelse i bo- og levebeskrivelsen. Alle boligene for de ansatte er på kirken, og man må være forberedt på at det kan høres at man bor tett på andre i bygget og i en storby.

  Vi har samlet en del informasjon om hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken. Les mer på Sjømannskirken sine nettsider for New York og for studentprestene.

  OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per e-post eller post. Legg ved eventuelle attester og bruk koblingen til Vitnemålsportalen for å legge ved eventuelle vitnemål som er relevant.

 

Sjømannskirken ønsker å oppsøke nordmenn der de er, også der det ikke finnes noen sjømannskirke. Den ambulerende tjenesten jobber med å oppsøke og møte mennesker der de jobber, studerer, bor eller oppholder seg.
Vi har fem sjømannsprester for studenter, seks ambulerende sjømannsprester som dekker ulike deler av verden og i tillegg sørger våre medarbeidere på kirkene og sjømannsprestene - offshore for å være tilgjengelig for alle nordmenn i utlandet på alle kontinent og på norsk kontinentalsokkel.

 

Kontaktinformasjon:

Petter Skants
Operativ leder
 +47 909 71 470
 psk@sjomannskirken.no
 
Trond Hauso Hansen
HR-rådgiver
 +47 55 55 22 63
 thh@sjomannskirken.no
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted 317 E 52nd St, 11203 Brooklyn, USA
Publisert 2022-09-02
Søknadsfrist 2022-09-26
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger